Grønt mod stress

Fire danske kommuner går foran i en undersøgelse, som skal kortlægge, hvordan parker og skove kan indrettes bedst i fremtiden og dermed forebygge stress.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Holbæk og Vordingborg kommuner skal sammen med Hillerød og Roskilde kommuner være forgangskommuner for et nyt projekt, som de sammen med Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab på Københavns Universitet, står bag. Projektet går ud på at få kortlagt, hvordan parker og skove i fremtiden kan indrettes sådan, at de kan afværge stress. Det kommer til at foregå sådan, at der bliver lavet interviews med parkernes brugere, mens eksperter på samme tid kommer med deres vurdering af, hvordan indretningen bliver mest optimal.

- Hvis man cykler gennem en park, slapper man i hovedet og er dermed mindre stresset, end hvis man cykler igennem et trafikeret område. Det er baggrunden for det her projekt. Det er så at sige forebygning frem for behandling, siger Berit Ipsen Hansen, Projektleder fra Københavns Universitet.

I Holbæk passer det nye projekt godt til kommunens vision om sundhed for alle.

- Vi synes, at det er et rigtig godt initiativ, og vi vil gerne være med, hvor det sker. Derfor har vi valgt at deltage, forklarer Kirsten Lundin, landskabsarkitekt, Holbæk Kommune.

Det er meningen, at resultaterne fra Holbæk, Vordingborg og de to andre kommuner skal kopieres til andre provinsbyer i Danmark og dermed danne grobund for flere stress-frie parker. I Holbæk har de også planer for fremtiden.

- Vi kan bruge det her til at gøre klart for politikerne, hvor vigtigt det er at der bliver anlagt grønne områder, når vi planlægger nyt byggeri, og hvor vigtigt det er, at de bliver planlagt på den mest hensigtsmæssige måde, siger Kirsten Lundin.

De første interviews vil blive lavet i Vordingborg og Holbæk sidst på ugen.