Gratis computere til Ringsted personale

De ansatte i Ringsted Kommune kan se frem til en fordelagtig aftale, der betyder, at de kan få billig hjemme-PC og bredbånd.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De omkring 2100 fastansatte medarbejdere i Ringsted Kommune får nu tilbudt en hjemme PC-ordning, som ikke kun omfatter it-udstyr men også tilslutning til bredbånd og andet nødvendigt ekstraudstyr samt mulighed for IP-telefoni. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Tilbuddet gælder i første omgang i to år og indebærer, at kommunen som minimum betaler 25 procent af udgiften, altså momsen, mens medarbejderne betaler resten via månedlige løntræk. I praksis er ordningen dog gratis for både medarbejdere og kommunen.

Baggrunden for det favorable tilbud er, at der gennem lovgivningen er åbnet for, at arbejdsgivere kan tilbyde ansatte såkaldte »Hjemme pc ordninger«. Det gode ved ordningen er, at ganske vist betaler medarbejderne for it-udstyret via et månedligt løntræk, men med mulighed for at udnytte reglerne om skattebegunstigelse.

Og da kommunen samtidig reelt undgår at betale moms, er ordningen også her reelt udgiftsneutral.En anden fordel ved ordningen er, at ved at åbne for en hjemme pc-ordning øges medarbejdernes kendskab til it. Og da it-anvendelsen indgår i langt de fleste moderne job er øget viden og kendsklab en fordel for såvel arbejdsgivere som medarbejdere.

Så på den ene side er det god personalepleje og på den anden side åbner ordningen for mulighed for øgede it-kompetencer og øget motivation hos de ansatte. Tilbud af denne art medvirker så samtidig til at tiltrække og fastholde medarbejderne.Ringsted Kommune har allerede haft Hjemme pc-ordningen i udbud, hvor flere leverandører har givet favorable bud.

Alle tilbud indeholder det samme grundlæggende koncept om pc og ekstraudstyr, bredbånd, samt tilvalg af IP telefoni. Ordningen gælder for tre år, hvor medarbejderen er bundet til at betale til ordningen som aftalt. Hvis en medarbejder ophører i sin ansættelse i løbet af perioden, kan denne vælge at købe udstyret til 60 procent af markedsværdien, eller blot af aflevere udstyret tilbage til leverandøren. Ringsted Kommune har ingen udgift, når en medarbejder rejser.