Glemt sprøjtemiddel overskrider grænseværdi i fem kommuners drikkevand

Det glemte pesticid desphenyl-chloridazon er fundet mange steder i landets drikkevand siden efteråret. I TV ØSTs sendeområde er fem kommuner berørt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et pesticid blev glemt helt indtil slutningen af 2017.

Der er tale om pesticidet desphenyl-chloridazon, der er fundet med værdier højere end det tilladte i fem kommuners drikkevand i TV ØSTs sendeområde. I resten af området findes pesticidet også, men i mindre mængder. 

Pesticidet er anvendt i perioden 1964-1996 i Danmark og blev brugt til at sprøjte arealer med rodfrugter og løg. Det er ikke blevet målt på førhen og er derfor blevet glemt indtil 2017. 

quote Vi er opmærksomme på problemet, men kender endnu ikke konsekvenserne af det her

Jens Petersen, Herritslev Vandværk i Guldborgsund

Pesticidet er dog ikke sundhedsskadeligt for forbrugerne, så længe det ikke bliver indtaget i store mængder. Det vurderer Miljøstyrelsen på baggrund af en række internationale kilder, oplyser kommunen.dk

Græseværdien er sat til 0,01 μg/l af Miljøstyrelsen. Den højeste måling i TV ØSTs sendeområde er ved en boring ved Hjertebjerg Vandværk i Vordingborg Kommune. Her er værdien på 5,8 μg/l. 

Det virker voldsomt, når man sammenligner tallet med grænseværdien. Dog er den sundhedsmæssige acceptable indtagelse fastsat til 300 μg/l for voksne om dagen. 

PESTICIDET DESPHENYL-CHLORIDAZON

Næste skridt 

Guldborgsund er en af de kommuner, hvor man kan finde flere vandværker, der har målt værdier af pesticidet, som er over den fastsatte grænse.

Det er tilfældet hos Herritslev Vandværk i Nysted, hvor værdierne er målt til 0,32 μg/l på selve vandværket og 0,14 μg/l ved en boring lidt udenfor vandværket. 

- Vi er opmærksomme på problemet, men kender endnu ikke konsekvenserne af det her. Vi er i gang med at undersøge om nærliggende vandværk har samme problem, siger Jens Petersen, ejer af Herritslev Vandværk. 

- I samarbejde med Guldborgsund Kommune skal vi finde en løsning. Det kan være, at vi bliver nødt til at lave nye boringer eller købe vand fra andre vandværker, men det er endnu ikke til at vide, fortsætter Jens Petersen. 

Jens Petersen fra Herritslev Vandværk forsikrer dog, at det ikke går ud over forbrugerne, at der er fundet værdier, som er højere end det anbefalede.  

VANDVÆRKER MED OVERSKREDET GRÆNSEVÆRDI