Franskmænd får grønt lys til at udfordre nordmænd på kontrakt om lægehelikopteren

To kandidater får lov til at afgive bud til Danske Regioner om at flyve akutlægehelikopter fra år 2023.

Efter en omkamp i den indledende prækvalificering har to kandidater nu klaret sig igennem nåleøjet til regionernes udbudsrunde om at blive leverandør af de fire akutlægehelikoptere fra år 2023.

Akutlægehelikopterne drives af de fem regioner i fællesskab, hvoraf den ene har base her i regionen nærmere bestemt ved Ringsted Flyveplads.

quote Der står to tilbage, som har klaret prækvalifikationsrunden, som vi nu vil bede om at afgive bud

Olaf Grundtvig Barfoed, daglig leder, Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Opgaven med at blive leverandør beløber sig til en værdi af 100 millioner kroner om året. I alt fem kandidater havde budt ind på at blive prækvalificeret til opgaven, hvoraf man har fundet to egnede, oplyser Olaf Grundtvig Barfoed, der er daglig leder af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

- Der står to tilbage, som har klaret prækvalifikationsrunden, som vi nu vil bede om at afgive bud, siger han til TV2 ØST.

Prækvalificeringen til udbuddet måtte i november måned gå om, efter at kun en kandidat blev godkendt - hvilket reelt ville have sat konkurrencen ud af kraft. Derfor blev der lavet en ny prækvalificering, hvor man uden at slække på kravene, fik gjort det muligt for flere at byde ind, lød forklaringen dengang til TV2 ØST.

Foruden den nuværende leverandør, Norsk Luftambulanse, så lever nu også franske SAF Helicopteres med det danske selskab UNI-FLY som underleverandør op til betingelserne for at blive prækvalificeret.

- De to selskaber har en robust økonomi, som, vi derfor tror på, kan klare de indledende omkostninger. For de får ikke pengene på forhånd, når de skal implementere kontrakten. Og så er det nogen, som har erfaring med at flyve HEMS (Helicopter Emergency Medical Services red.) – og har flyvetilladelsen til at flyve HEMS-tjeneste, siger Olaf Grundtvig Barfoed.

De tre kandidater, som ikke gik videre, var Babcock Scandinavian Air Ambulance, som blandt andet leverer akutlægehelikopter-flyvninger i Sverige og Finland, belgiske NHV, der herhjemme især er kendt for helikopterflyvninger til olieplatformene i Nordsøen, samt Norsk Lufttransport, der blandt andet flyver redningshelikoptere med search and rescue på Svalbard i Norge.

- Helt generelt var det nogle økonomiske mindstekrav og nogle faglige mindstekrav, altså erfaring med at drive akutlægehelikopter, som de øvrige tre kandidater på forskellig vis faldt på, siger Olaf Grundtvig Barfoed.

Kontrakt uden udløb

Fra Danske Regioners side lægger man op til en fleksibel kontrakt uden en fast udløbsdato. Formålet er at sikre et langsigtet samarbejde med den leverandør, som vinder udbuddet på akutlægehelikopterordningen.

- Det skal sikre kontinuitet og gøre, at vi kan fortsætte de udviklingsprojekter, vi sætter i gang, som ellers typisk vil gå lidt i stå sidst i en kontraktperiode, hvilket der jo ikke kommer bedre HEMS-kvalitet ud af, siger Olaf Grundtvig Barfoed.

Den nuværende leverandør, Norsk Luftambulanse, har fløjet akutlægehelikopter for Danske Regioner siden 2014. Kontrakten udløber i 2023, hvor en ny leverandør skal findes.
Den nuværende leverandør, Norsk Luftambulanse, har fløjet akutlægehelikopter for Danske Regioner siden 2014. Kontrakten udløber i 2023, hvor en ny leverandør skal findes.
Foto: Anna Marin

Han peger videre på, at man ved et langsigtet samarbejde også kan spare penge, da alt udstyret ikke skal udskiftes før tid, som det sker ved et leverandørskifte.

- Men begge parter skal kunne se sig selv i kontrakten. Derfor vil man alternativt indgå en klassisk ti års-kontrakt med en fastsat udløbsdato.

Alt i alt skal den kommende leverandør leve op til en samlet liste med krav fra regionerne på 150 punkter.

Det er således ikke alene økonomi, der afgør, at den ene leverandør vinder frem for den anden, oplyser Olaf Grundtvig Barfoed. Således vægtes kvalitet med 40 procent, driftsikkerhed med 30 procent og økonomi 30 procent.

Vægtningen svarer til det forrige helikopterudbud tilbage i 2013.

To helikoptere til Ringsted

Den gældende kontrakt med Norsk Luftambulanse har løbet i seks år og er ad flere omgange blevet forlænget til i alt ni år med udløb i efteråret 2023 – senest i forbindelse med at prækvalifikationen måtte gå om.

Norsk Luftambulanse startede i 2014 med tre helikoptere for de fem regioner. Det blev siden udvidet med en fjerde i Nordjylland.

I det nye udbud er der dog lagt op til en aftale om fem helikoptere. Den femte skal baseres i Ringsted – men det er ikke ensbetydende med, at borgerne øst for Storebælt bliver begunstiget med to helikoptere i aktivt beredskab.

Forklaringen på den ekstra, femte helikopter er, at regionerne har besluttet, at den backup-helikopter, som den ny kontrakthaver stiller med, skal have hjemme på dansk jord. Således har Norsk Luftambulanse også i dag krav om, at skulle kunne stille med en backup-lægehelikopter, men denne flyves ind fra Norge efter behov.

Fra 2023 vil der stå to helikoptere på basen i Ringsted. Den ene i aktiv tjeneste. Den anden som back-up for alle fire baser.
Fra 2023 vil der stå to helikoptere på basen i Ringsted. Den ene i aktiv tjeneste. Den anden som back-up for alle fire baser.
Foto: Anna Marin

- Det handler om, at helikopteren løbende skal inspiceres, og derfor giver det mening, den ligger ved en af de eksisterende baser – hvorfra det også vil være nemmere at sætte den i drift i tilfælde af nedbrud på en af de øvrige, fire helikoptere, siger Olaf Grundtvig Barfoed.

Afstanden mellem de øvrige helikopterbaser gør dog, at man har fundet Ringsted-basen som den oplagte base for den femte backup-helikopter.

Ringsted-basen dækker foruden Sjælland og øerne også Bornholm.

Fra Alperne til Danmark

Imens Norsk Luftambulanse de seneste seks år har fløjet lægehelikopter i Danmark, så er den danske afdeling blot et hjørne af Stiftelsen Norsk Luftambulanse, der opererer lægehelikoptere fra 12 baser i det langstrakte land mod nord på kontrakt for Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Selskabet er fondsejet.

SAF Helicopteres, der nu får mulighed for at udfordre nordmændene på de danske akutlægehelikoptere, leverer helikopterflyvninger inden for en lang række forretningsområder – herunder også lægehelikoptere og bjergredning med helikopter fra 25 baser primært koncentreret omkring de franske alper.

Begge selskaber er nu blevet opfordret til at afgive bud, som det hedder. Regionerne har tilrettelagt en udbudsproces med forhandling.

Det forventes, at vinderen af udbuddet kan offentliggøres primo oktober 2021. Regionernes nuværende kontrakt med Norsk Luftambulanse A/S løber frem til oktober 2023, hvorefter vinderen overtager driften.