Forhandlinger mellem praktiserende læger og regionerne er brudt sammen

Overenskomstforhandlingerne mellem de praktiserende læger og regionerne er brudt sammen. Og det ærgrer forhandlingslederen hos Danske Regioner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Overenskomstforhandlingerne mellem de praktiserende læger og regionerne er brudt sammen. 

Forhandlingerne er mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Men efter seks måneders forhandlinger kan parterne altså ikke blive enige. Og der er heller ikke aftalt nye møder. 

Og det ærgrer Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Jeg havde bestemt ikke regnet med, at vi nu skulle stå her, hvor forhandlingerne er brudt sammen. Fra regionerne har vi haft et entydigt ønske om at styrke og investere i almen praksis, og vi er fuldt ud klar til at udvikle almen praksis til en endnu stærkere hjørnesten i det danske sundhedsvæsen, siger Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

- På borgernes og patienternes vegne ærgrer jeg mig virkelig over, at aftalen ikke bliver til noget. Aftalen ville i sin nuværende form sikre bedre lægedækning i hele landet, bedre hjælp til kronikerpatienter hos de praktiserende læger, tættere samarbejde mellem hospital og almen praksis om at sætte hurtigt ind i komplicerede sygdomsforløb og generelt højere kvalitet i almen praksis. 

Landets praktiserende læger vil nu fortsætte arbejdet under den økonomiramme og de vilkår, som er i den eksisterende aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Danske Regioner vil tage kontakt til regeringen for at drøfte mulighederne for at forlænge den nuværende overenskomsts økonomiprotokollat.