Forældre: Dannelsen af Stokkemarke Friskole var hårdt arbejde

Det er hårdt arbejde at starte en friskole. Det fortæller bestyrelsesformanden på Stokkemarke Friskole.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at politikerne har besluttet at tre skoler skal lukke i og omkring Nakskov. Stokkemarke Friskole, blev startet for to år siden da den gamle Maribo kommune nedlagde byens kommuneskole.

En forældregruppe i Vestenskov har drøftet om der var opbakning til en friskole i byen. 

Der går 134 elever i 0. til 9. Klasse på Stokkemarke Friskole. Da politikerne i Maribo Kommune for fire år år siden bebudede at Stokkemarke Centralskole skulle lukke fik det en forældregruppe til at kæmpe for at danne en friskole.

- Vi tog herned for at komme tættere på familien og for at der var en skole i nærområdet. Da de så ville lukke skolen, tænkte jeg nej, det kan ikke være rigtigt, fortæller skolebestyrelsesformand Heidi Kure Borre fra Stokkemarke Friskole.

Skolebestyrelsesformanden advarer om at man skal være klar til at investere sin tid. Mange perioder i den to-årige opstartsfase, er gået med møder hver aften og ud på natten.

- Det har været hårdt ind imellem især på familiefronten. Men det har været det hele værd, siger Heidi Kure Borre.

Den største hurdle har været at få fat i egnede lokaler. Dem fik skolen den sommer hvor børnene skulle starte i august.

En anden hurdle kan være de tunge regler omkring oprettelsen af en friskole. 

Der findes 500 friskoler i Danmark. Siden 1995 er der oprettet 110 nye frie grundskoler i Danmark, mens der er nedlagt 36.

-- 

Huskeliste: 

  • de fleste friskoleinitiativer kræver et års hårdt slid og i det sidste halve år frem mod skolens start mødes initiativgruppen måske 2-4 gange ugentligt

Følgende formelle frister skal overholdes:

  • 15. august: anmeldelse i Undervisningsministeriet + 30.000 kr. i depositum.
  • 1. april: vedtægter indsendes til godkendelse i Undervisningsministeriet
  • 1. Juni: oplysningsskema vedr. lokalforhold, bestyrelse, revisor m.v. indsendes til Undervisningsministeriet.
  • Forud for selve anmeldelsen til ministeriet den 15. august vil skoleinitiativet typisk etablere sig på en stiftende generalforsamling.

Kilde: Friskolernes Forening