¨

Flere sjældne fugle overvintrer i Danmark

Den sjældne røde glente er i stigende grad begyndt at overvintre i Danmark. Sidste år blev der set mellem 47 og 57 ynglepar, og 2007 blev en slags gennembrud for den smukke rovfugl herhjemme, der blandt andet er set i stigende antal ved Maribo-søerne

- Alt tyder på, at en større og større andel af det stigende antal danske ynglefugle undlader at flyve til Frankrig og Spanien, der traditionelt har været rovfuglens primære vinterkvarterer, siger Gert Hjembæk fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Så snart man kommer over Øresundsbroen, er den røde glente talrig. Men i Danmark har den i mange år været en sjælden art, og det er et nyt fænomen med overvintrende glenter.

- Vi så de første vinterglenter i Nordjylland for omkring en snes år siden, men i Østdanmark har den nye tendens først for alvor vist sig denne vinter. I februar har 4-6 glenter optrådt regelmæssigt i terrænet omkring Maribo-søerne på Lolland.

Der er ingen tvivl om, at de milde vintre gør det lettere for glenterne at finde føde. Og så tror jeg, det spiller positivt ind på bestanden, at flere og flere herregårdsskytter er blevet venligere stemt over for den ådselsædende rovfugl, siger Gert Hjembæk.

I det skånske landskab yngler cirka 1000 par røde glenter, og en stor del af dem bliver i Sverige om vinteren. Det hænger bl.a. sammen med en målrettet vinterfodring, som i en årrække fik fuglene til at blive året rundt på deres hjemmebane.

Fodringen blev indstillet for en halv snes år siden, men det har ikke fået antallet af overvintrende sydsvenske glenter til at falde.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App