Flere coronasyge skærper beredskabet på regionens sygehuse - mange operationer aflyses

Mange patienter kan se frem mod at få deres undersøgelse eller operation udskudt, efter at Region Sjælland nu går i næsthøjeste alarmberedskab mod corona.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Antallet af corona-smittede patienter indlagt på sygehusene i Region Sjælland er nu så højt, at det får konsekvenser for en lang række patienter, som står i kø til en operation.

quote Vi nærmer os en grænse, hvor det kan være vanskeligt at klare mere.

Henrik Møller, ledende overlæge, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Den øverste sygehusledelse i Region Sjælland har som følge af smitteudviklingen besluttet at rykke beredskabet op fra trin 1 til trin 2, der er næsthøjeste trin i corona-beredskabet. Det betyder ifølge Regionens beredskabsplan, at "mange planlagte operationer og mange planlagte undersøgelser" bliver aflyst og skubbet til fremtiden.

Region Sjælland har 67 indlagte patienter med covid-19, og derfor går regionen nu fra trin 1 til 2 i deres beredskab.

- Vi er nu nødsaget til at udskyde flere planlagte operationer for at frigøre både personale og sengepladser til at kunne håndtere dem. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor mange patienter der får udskudt planlagt behandling. Men alle berørte patienter får direkte besked fra sygehusene, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en meddelelse fra Region Sjælland.

Ved at gå op på trin 2 i beredskabet bliver der skabt flere sengepladser og mere personale til at tage sig af pleje og behandling af covid-patienterne. Da sygehusene samtidig har et stigende antal almindelige medicinske patienter, er der ikke ekstra kapacitet til covid-patienter, og aflysninger af planlagte behandlinger bliver derfor nødvendigt.

Situationen er alvorlig

Samtidig inddrages Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge for at sikre tilstrækkeligt med sengepladser til patienter med corona. Det fortæller Henrik Møller, der er ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge til TV2 ØST.

- Det sidste døgn er ikke bare smittetrykket, men også antallet af indlagte af covid-patienter på både sengeafsnit og intensiv så højt, vi er nødt til at skaffe plads til nogle flere.

Han gør det klart, at situationen er alvorlig, og at i den øvrige befolkning nu gælder om at overholde myndighedernes anbefalinger, så presset på sygehusene ikke øges yderligere.

- Vi nærmer os en grænse, hvor det kan være vanskeligt at klare mere.

Fra mandag og året ud, der det omkring 30-35 patienter til Kirurgisk Afdeling, som bliver berørt, af de nye tiltag, som træder i kraft tirsdag.

Henrik Møller forklarer, at julemåneden gør, at antallet af såkaldte ikke-akutte operationer ikke er nært så stort, som tilfældet var i foråret, da sygehusene aflyste på stribe for at sikre den nødvendige kapacitet til at håndtere corona-patienter.

- Men hvis det her strækker sig efter nytår, vil du igen se et relativt stort antal patienter blive ophobet i en ny pukkel.

Trin 2 vil i første omgang betyde, at alt planlagt kirurgi bliver aflyst på Sjællands Universitetshospital. Akut og subakut kirurgi og kræftkirurgi fortsætter uforandret. Den planlagte aktivitet på regionens øvrige sygehuse fortsætter foreløbig uændret.

Personalet træder til trods overarbejde

Det er ikke kun patienterne, som bliver berørt af dagens nyhed. Oprustningen får i høj grad også betydning for personalet.

En stor gruppe sygeplejersker og læger som til dagligt arbejder på kirurgisk afdeling skal nu igen til at tage sig af corona-patienter, sådan som de gjorde i foråret.

- Der er ingen tvivl om, vagtplanerne skal laves om igen. Nogle skal have ekstravagter, det gælder blandt andet nogle af vores læger, fordi vi er nødt til at danne ekstra vagthold for at kunne passe covid-patienter, som er mere behandlingskrævende end gennemsnittet af de patienter, vi har indlagt, forklarer Henrik Møller.

Og for andre ansatte venter der nu ændrede vagtplaner.

- Det er super uheldigt. For folk har virkelig givet den en skalle her i efteråret for at vi kunne tilbyde behandling til de patienter, som havde ophobet sig i en pukkel i foråret. Nu står vi i en ny situation, hvor vi ikke skal operere pukkel-patienter, men behandle for covid, forklarer overlægen og tilføjer:

- Jeg har været rundt i afdelingen i dag. Folk rykker sammen og siger: Det her er en opgave vi bare må løse. De fortjener enhver tænkelig ros.

På nuværende tidspunkt bliver 30-35 patienter berørt. Men bliver sygehusene nødt til at forlænge beredskabet på trin to, kan omfanget af aflyste operationer hurtigt de niveauer, man så i foråret.
På nuværende tidspunkt bliver 30-35 patienter berørt. Men bliver sygehusene nødt til at forlænge beredskabet på trin to, kan omfanget af aflyste operationer hurtigt de niveauer, man så i foråret.

Operationer har hobet sig op

Kirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge, som nu laves om til corona-afsnit, var også en del af coronaberedskabet i Region Sjælland i foråret.

Her blev i alt 40 procent af de kikkertundersøgelser, afdelingens i alt 30 ansatte udfører, sat på pause, som følge af corona-tiltagene i foråret.

Dem har man gennem efteråret løbet stærkt for at få indhentet.

Hen over sommeren blev patienterne kontaktet igen, og derfor blev der i efteråret travlhed med at få alle patienter ind og indhente 650 kikkertundersøgelser.

For at få det til at lykkes blev åbningstiden udvidet, og afdelingen tog ekstra patienter ind.

Sidst i oktober havde man på tværs af Region Sjællands sygehuse indhentet 2.800 operationer og 56.000 aftaler, som var blevet udskudt under forårets nedlukningen. Tilbage på ventelisten var nu cirka 1.700 operationer og 12.000 aftaler, der helst skulle nås inden nytår.

Henrik Møller oplyser, at man på  Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge har nået de fleste udskudte operationer, men der er patienter som endnu ikke har fået gennemført deres aflyste operation fra foråret.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan for at undgå, man skulle blive aflyst flere gange, men udelukke det, det kan vi desværre ikke, og ved gennemgang af vores patientlister i dag, er jeg stødt på et par stykker. som var aflyst på grund af covid i første runde, og nu bliver ramt igen, siger han og tilføjer:

- Det er særdeles ærgerligt.

Pres på sygehuse er accelereret

Senest fredag den 4. december gik Region Sjælland som følge af udviklingen i antal indlagte med corona op fra trin 0 til trin 1 – og nu skrues der altså yderligere et niveau op.

Beslutningen fra 4. december betød, at nogle planlagte operationer på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital blev udskudt, og der blev oprettet ekstra pladser på Ortopædkirurgisk Afdeling. Det er de pladser, der nu er ved at være brugt op.

I starten af sidste uge hed det, at ved skridtet fra trin 0 til 1 begynder håndtering af COVID-19 patienter at have indvirkning på "nogle planlagte operationer" for andre patientgrupper. Konkret betød det, at regionen fra næste uge og frem til nytår udskyder under 30 planlagte operationer.

Her føjes der med dagens udmelding nu yderligere 30-35 til.