Flere boliger skyder op på forurenede grunde i byerne

Borgerne skal ifølge Danske Regioner ikke være bekymrede for sundheden, når de bor på forurenede grunde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der bygges flere og flere boliger på grunde, der er stemplet som forurenede.

Danske Regioner, der står for opgaven med at kortlægge og oprense forurenede grunde, har på otte år næsten fordoblet antallet af tilladelser til boligprojekter.

Sidste år blev der givet tilladelse til 603 projekter, mens tallet var 360 i 2009.

Men borgerne skal ikke frygte, at grundene udgør en sundhedsrisiko, siger Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

quote Vi har ikke ressourcer til at rense alt jord op til naturtilstand. I stedet skal vi bruge vores ressourcer på at sikre, at jorden er ren nok til det formål, den skal have

Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner

- Vi giver først tilladelserne, når vi kan være helt sikre på, at der er 100 procent styr på den forurening, der er til stede, siger han.

Det er eksempelvis industrigrunde og havnearealer, som bliver ramme om nye boligbyggerier på trods af forureningsstemplet. 

Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.
Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

- Vi oplever en øget efterspørgsel efter boliger i byerne og ønsket om byfornyelse, siger Heino Knudsen.

Når havnearealer kan være forurenede, hænger det sammen med, at der tidligere kan være sket en kemisk bearbejdning af skibe på stedet.

Leder skadelige dampe væk

Regionerne griber opgaven an ved eksempelvis at fjerne et jordlag.

Det kan også være, at der laves byggetekniske foranstaltninger som ventilation, der leder eventuelle skadelige dampe væk.

- Vi har ikke ressourcer til at rense alt jord op til naturtilstand. I stedet skal vi bruge vores ressourcer på at sikre, at jorden er ren nok til det formål, den skal have, siger Heino Knudsen. 

Hos Danske Regioner fylder opgaven med at kortlægge og oprense de forurenede grunde mere og mere. Også økonomisk.

Sidste år beløb udgifterne sig til 438 millioner kroner.

- Det er klart, at hvis der kommer endnu mere fart på, skal vi have en dialog med regeringen om, at der afsættes flere penge til indsatsen, siger Heino Knudsen.