¨

Fiskerne slipper for en konkurrent

Foto: TV ØST

Fiskerne har fået en konkurrent mindre ude på havet. Skarven som i forvejen er fredet er på tilbagetog i Danmark.

I år har budt på det laveste antal ynglende skarver i 15 år.

Årets største tilbagegang er konstateret i Limfjorden, Kattegat og Lillebælt. Det viser tællinger fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Antallet af reder i 2007 var 35.300, hvilket er 8000 færre end i 2000, hvor bestanden toppede.

Tilbagegangen er blandt andet et resultat af mindre føde og Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af kolonierne, som blandt andet indebærer oliebehandling af æg og bortskræmning af skarver, som vil etablere nye kolonier. Forvaltningen af skarverne har fulgt den samme plan i seks år, og er nu under revision.

I mange år var skarven så forfulgt, at den var helt eller næsten udryddet fra Danmark. I 1981 blev den totalfredet, hvilket resulterede i en markant fremgang. Beskyttelsen bevirkede, at ynglebestanden gik markant frem i 1980'erne.

Siden 1993 har den danske ynglebestand imidlertid været ret stabil. Tendensen i antallet af skarvreder har dog været nedadgående siden år 2000.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App