Fiskerne slipper for en konkurrent

Fiskerne har fået en konkurrent mindre ude på havet. Skarven som i forvejen er fredet er på tilbagetog i Danmark.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I år har budt på det laveste antal ynglende skarver i 15 år.

Årets største tilbagegang er konstateret i Limfjorden, Kattegat og Lillebælt. Det viser tællinger fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Antallet af reder i 2007 var 35.300, hvilket er 8000 færre end i 2000, hvor bestanden toppede.

Tilbagegangen er blandt andet et resultat af mindre føde og Skov- og Naturstyrelsens forvaltning af kolonierne, som blandt andet indebærer oliebehandling af æg og bortskræmning af skarver, som vil etablere nye kolonier. Forvaltningen af skarverne har fulgt den samme plan i seks år, og er nu under revision.

I mange år var skarven så forfulgt, at den var helt eller næsten udryddet fra Danmark. I 1981 blev den totalfredet, hvilket resulterede i en markant fremgang. Beskyttelsen bevirkede, at ynglebestanden gik markant frem i 1980'erne.

Siden 1993 har den danske ynglebestand imidlertid været ret stabil. Tendensen i antallet af skarvreder har dog været nedadgående siden år 2000.