Fakta: Skattelettelser

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Skattelettelser:
Der er afsat 10 milliarder kroner til skattelettelser. 

Den kommende skattereform fra regeringen vil betyde, at de grønne afgifter øges, beskæftigelsesfradraget sættes i vejret fra 2,5 procent til 4,7 procent, mens grænserne for hvornår man skal betale mellem- og topskat hæves. 

Nedsættelsen af indkomstskatten med 10 milliarder kroner finansieres ved at energiafgifterne forhøjes med 4 milliarder kroner, og at den forventede nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget på 3 milliarder kroner droppes.

Regeringens skatteomlægning slår igennem i flere tempi. Lettelsen af beskæftigelsesfradraget sker allerede fra 1. januar næste år. Det samme gør den kompensation til pensionister og andre folk på overførselsindkomst, som regeringen vil indføre, for at holde dem skadesløse, når energiafgifterne stiger.

Derimod vil den højere grænse for top- og mellemskat først slå igennem 1. januar 2009.

Det mener de:
Det Radikale Venstre - skatteplan mangler stærkere grøn profil
Dansk Folkeparti - afviser skattereform
Socialdemokraterne - Fogh belønner de højtlønnede
SF - Pensionister betaler skattelettelser
Ny Alliance - skuffet over VK-skatteplan
Enhedslisten - Tredje skatteændring i træk der øger uligheden
LO - Skattelettelser er uretfærdige og forringer velfærden
Finansrådet - Uambitiøst og kortsigtet
Dansk Byggeri - Lavere skat giver flere hænder

Her kan du læse regeringens kvalitetsreform og 2015-plan:

Kvalitetsreformen (PDF-format)

Mod nye mål - Danmark 2015 (PDF-format)