Fakta om tog i Infrastrukturkommissionen

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Infrastrukturkommissionen anbefaler på baneområdet blandt andet:

* Der skal snarest muligt træffes beslutning om en løsning på banekapacitetsudfordringerne mellem København og Ringsted og til en udvidelse af Nordvestbanen fra København til Kalundborg.

* Mulighederne for højklasset kollektiv trafikbetjening - letbane eller S-tog - af Ring 3-korridoren fra Lyngby til Ishøj undersøges nærmere.

* Mulighederne for en forbedring af rejsetiden i S-togskorridoren mod Hillerød gennem ekstra spor undersøges nærmere.

* Regeringen fremlægger yderligere konkrete forslag til, hvordan man kan styrke den kollektive trafik med henblik på at imødekomme udfordringerne i hovedstadsområdet herunder sammenhæng til anden trafik ved stationer samt tilgængelighed og kapacitet.

* Grundlaget for etablering af en letbaneløsning ved Århus færdiggøres med henblik på en stillingtagen.

På længere sigt anbefaler Infrastrukturkommissionen, at følgende undersøges nærmere og inddrages i prioriteringen:

* Udvidelse af kapaciteten på og omkring Københavns Hovedbanegård og optimering af baneinfrastrukturen med henblik på øget fjerntog og S-togbetjening - herunder kapaciteten i "Røret" og muligheder for linjeføring, der kan supplere denne strækning.

* Forbedring af rejsetiden på S-banen, herunder eventuel udvidelse med ekstra spor.

* Udvidelser af Metrosystemet.

* Perspektiver for hovedstadsområdets banetrafik i forbindelse med etablering af hurtigere tog mellem København, Odense, Århus og Aalborg.

* Mulighed for en jernbanekrydsning af Vejle Fjord.

* En analyse af konsekvenser, muligheder og perspektiver i forbindelse med en eventuel opkobling til det europæiske højhastighedsnet.

/ ritzau /