Færre pesticidrester i dansk frugt end tidligere

Efter flere år med et stigende antal fund af pesticidrester i dansk frugt ser det nu ud til, at kurven er knækket. I 2006 er der konstateret et fald i fundene af rester efter pesticid i dansk frugt som æbler,pærer og jordbær i forhold til tallene for 2007

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 - Vi håber, at den danske frugt er inde i en positiv udvikling. Særligt blandt æblerne, hvor der de senere år har været en tendens til et stigende antal fund af pesticidrester, ser vi nu et fald i antallet af fund. Det vil være glædeligt, hvis tallene er udtryk for, at kurven er knækket, siger kontorchef Johan Kjølhede Overgaard fra Fødevarestyrelsens kontor for kemisk fødevaresikkerhed.

- Resultaterne baserer sig imidlertid på stikprøver, og derfor er det endnu for tidligt at sige, om den gunstige udvikling i 2006 skyldes fødevareerhvervets tiltag for at nedbringe pesticidindholdet, vejrforhold eller andre faktorer, fortsætter han.

Fødevarestyrelsen vil under alle omstændigheder følge udviklingen tæt de kommende år.

Samlet set blev der i 2006 fundet rester af pesticider i 51 % af al den frugt og grønt, som blev kontrolleret af den danske pesticidkontrol. De udenlandske produkter indeholder væsentligt oftere pesticidrester end de danske produkter. Sidste år overskred indholdet i 3,5 % af prøverne de tilladte grænseværdier, hvilket dog ikke betyder, at de er sundhedsskadelige.

Hovedresultaterne af kontrollen med pesticidrester i fødevarer 2006 er:

Frugt:

  • Pesticidrester i 65 % af prøverne (dansk frugt 45 %, frugt fra EU-lande 74 %, frugt fra lande udenfor EU 76 %).
  • Overskridelser af grænseværdien i 2,6 % af prøverne (dansk frugt 2 %, frugt fra EU-lande 1 %, frugt fra lande udenfor EU 5 %).

Grøntsager:

  • Pesticidrester i 27,6 % af prøverne (danske grøntsager 14 %, grøntsager fra EU-lande 37 %, grøntsager fra lande udenfor EU 32 %).
  • Overskridelser af grænseværdien i 4,3 % af prøverne (danske grøntsager 1 %, grøntsager fra EU-lande 6 %, grøntsager fra lande udenfor EU 6 %).

Korn, ris og majs:

  • Pesticidrester i 23 % af prøverne (danske prøver 11 %, prøver fra EU-lande 47 %, prøver fra lande udenfor EU 11 %). Ingen overskridelser af grænseværdierne.

Animalske produkter: 

  • Der blev taget i alt 295 prøver af kød, mælk og honning. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne.

Økologiske produkter: 

  • Der blev taget i alt 65 prøver af økologisk frugt- og grønt. Der blev fundet rester af pesticid i en citron og en kiwi, begge fra Italien, svarende til 3 % af de økologiske prøver. De overskred dog ikke grænseværdien.
  • Der blev taget i alt 33 prøver af økologisk korn. Prøverne indeholdt ikke nogen fund af pesticidrester.
  • Desuden blev der taget 13 prøver af økologisk babymad. Prøverne indeholdt ikke nogen fund af pesticidrester.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Hele rapporten kan findes og downloades på www.fvst.dk