Få overblikket: Region Sjælland svinger sparekniven over den offentlige transport

Der skal spares knap 23 millioner kroner på kollektiv trafik i regionen, og nu er politikerne kommet frem til hvilke busruter, der skal spares på.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der har været mange nyheder om buslinjer, kollektiv trafik og spareplaner de seneste uger.

Her er en gennemgang af, hvad der er ført til de besparelser på kollektiv trafik, som Region Sjælland har fundet frem til i dag.

Tidligere på året besluttede regionsrådet, at der skulle spares på kollektiv trafik i regionen. Det valgte man at gøre, fordi en ny, statslig reform betyder, at landets regioner ikke længere vil modtage midler til regional udvikling. Midler, der blandt andet skulle gå til kollektiv trafik.

På grund af de nye sparekrav fik administrationen i Region Sjælland til opgave at udpege, hvor man kunne spare. Det udmøntede sig i en række spareforslag, som i første omgang omfattede 15 buslinjer samt Tølløse-banen. 

Fjernede flere ruter fra sparekataloget

Da de første spareplaner blev offentliggjort vakte det stor utilfreds blandt borgere, borgmestre og institutioner, som alle var bekymrede for at miste deres lokale buslinje eller togbane. 

Efterfølgende har Region Sjælland kigget på spareforslagene, og i sidste uge valgte man så at fjerne fem buslinjer fra sparelisten. 

Disse buslinjer blev fjernet fra spareplanen i sidste uge 

De fjernede buslinjer fik mange borgere til at ånde lettede op. Især gymnasieelever var bekymrede for de første spareforslag, hvilket regionspolitikerne valgte at imødekomme. Det blev nemlig aftalt i udvalget, at buslinjerne ikke måtte ødelægge tilgængeligheden til uddannelsesinstitutioner og  sygehuse.

I dag mødtes politikerne i Udvalget for Trafik, Infrastruktur og Miljø igen for at udpege de ruter, som man enten vil nedlægge eller afkorte.

Listen, der er blevet indstillet til regionsrådet og som med stor sandsynlighed bliver vedtaget, ser sådan ud:

DISSE RUTER ER OMFATTET AF BESPARELSERNE

Den 5. november bliver spareplanen for den kollektive trafik præsenteret for regionsrådet i Region Sjælland. Her skal regionsrådet godkende spareplanen. Derfor er det først endegyldigt, hvilke busruter der nedlægges i begyndelsen af november.