Få overblikket over regeringens trafikplan på tre minutter

Regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde onsdag en ny trafikplan. Se de punkter i planen, der omfatter vores område her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde onsdag en plan for, hvordan de mener udbygningen af den trafikale infrastruktur skal udvikle sig i de kommende år i Danmark.

Partierne har flertal i folketingssalen i dag, men grundet det lange tidsperspektiv, så er planen i sagens natur også tænkt som et valgoplæg.

Her er punkterne i trafikaftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen, som kan siges at være direkte rettet mod vores område.

Tog

Jernbanenettet opgraderes: Jernbanen mellem Ringsted og Storebælt og videre mod Odense opgraderes, så togene kan køre 200 km/t. på strækningen. Det vil give en tidsbesparelse på omkring fem minutter.

Elektrificering sættes på pause: Den planlagte opsætning af el-master på Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg sættes på pause. Politikerne vil i stedet have undersøgt, om togene på strækningen kan køre på batterier. Denne undersøgelse skal være afsluttet i 2019. Dette forsøg kan også påvirke elektrificeringen af de øvrige sidebaner.                            

Biler

Motorvej færdiggøres: Kalundborgmotorvejens tredje etape gøres færdig. Arbejdet starter i 2023.

Ny motorvej: Motorvejen mellem Næstved og Sydmotorvejen ved Rønnede. Arbejdet indledes i 2024.

Landevej opgraderes: Gaabensevej mellem Nykøbing Falster og Sydmotorvejen udbygges, så det bliver til en firesporet landevej - en såkaldt 2+2 vej.

Ny landevej: En ny landevej syd om Køge skal sikre en vejforbindelse mellem Sydmotorvejen og Stevns. Vejen skal stoppe omkring Klippinge. Byggeriet skal starte i 2025, men kan først gøres færdigt efter 2030.

Ny ringvej: Nørreballe på Lolland skal have en ringvej, der kan lede trafikken udenom byen. Dette arbejde skal sammen med en screening af trafikken på strækningen, der især er belastet af trafik mellem Rødby og Tårs. Arbejdet indledes i 2024.

Aflastning af Køge Bugt og etablering af sydlig ring 5:  Der skal etableres en ny motorvej fra Køge til Frederikssundsvej vest for København. Denne forbindelse skal tage noget af presset af Køge Bugt Motorvejen.

 
  Foto: Nick Abildgaard - TV ØST

Undersøgelser

Forundersøgelse af Kattegatforbindelse: Allerede i 2019 skal der laves en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en forbindelse over Kattegat. Undersøgelsen skal fastslå, om en forbindelse kan betales via brugerbetaling – og om betonstøbemaskinerne fra Femern-byggeriet vil kunne bruges i Kattegat.

Skat

Større pendlerfradrag for at køre over Storebælt: Skattefradraget over Storebælt øges fra 110 kroner pr. tur til 130 kroner pr. tur.

Sådan skal planen betales

Planen tager udgangspunkt i en opdatering af de allerede eksisterende planer for udbygningen af den offentlige infrastruktur – dog uden en nybygget jernbanebro over Vejle Fjord og de tilhørende anlæg.

Derudover har regeringen og Dansk Folkeparti følgende planer for at betale de mange projekter ud over hele landet.

  • Stop for yderligere prissænkninger på Storebælt frem til 2030.
  • Udbud af jernbanedriften samt effektiviseringer skal skaffe 1,1 milliarder kroner.
  • Storebæltsbroen skal aflevere 7,9 milliarder udover det beløb, der allerede er aftalt.
  • Øresundsbroen skal levere 5,8 milliarder kroner.
  • Salg af et nybygget parkeringshus ved Københavns Lufthavn.

Regeringen og Dansk Folkeparti angiver selv, at der er betydelig usikkerhed om finanseringen, jo længere man ser frem i tiden. De konkluderer, at hvis der kommer til at mangle penge til at realisere projekterne, så skal udrulningen forsinkes.