Få et overblik: Her bruger kommunerne sprøjtegifte

Størstedelen af regionens kommuner bruger sprøjtemidler i kampen mod ukrudtet på kommunale arealer, viser en rundringning.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Odsherred Kommune har netop meldt ud, at de nu vil tage langt skrappere metoder i brug mod ukrudtet på fortove og andre steder, der tilhører kommunen.

Et flertal i byrådet har stemt for, at bruge sprøjtegiften TopGun fordi de mere miljøvenlige metoder har vist sig at være dyre og ikke effektive nok.

Det billede tegner sig til at være generelt for resten af regionen, med undtagelse af Faxe, Ringsted og Stevns, som er de eneste kommuner, som ikke bruger pesticider i ukrudtsbekæmpelsen.

Udover Odsherred, har Holbæk og Slagelse Kommuner de seneste år genindført brugen af sprøjtemidler, selvom de ellers havde droppet den strategi.

I Vordingborg Kommune var de gået bort fra ukrudtsmidler på nær til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Men også her overvejer man at genindføre pestider og har emnet til debat på næste møde i teknik- og miljøudvalget på onsdag.

I Sorø, Næstved, Guldborgsund og Lolland Kommuner har man hele tiden brugt pesticid i begrænset mængde - for eksempel til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

I Kalundborg Kommune har de brugt pesticider hele tiden, men har planer om at udfase dem fra 2017.

Miljøvenlig bekæmpelse for dyr
Ifølge Odsherred har de valgt at tage sprøjtemidler i brug igen for at spare penge. De miljøvenlige løsninger uden pesticider har nemlig vist sig at være dyre. Ifølge Odsherred Kommune skal sensorer hjælpe med at begrænse sprøjtegiften udelukkende til planten og ikke fortovet, og der skal bruges professionelle medarbejdere til opgaven.