Drikkeforbud på Femø Jazzfestival

Drikkevandet på Femø Jazzfestival er fyldt med bakterier.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lolland Kommune har i de sidste 14 dage overvåget den boring, hvorfra festivalen får sit vand, og i går slog de alarm. Vandprøverne viste, at bakterieindholdet i vandet langt overskred grænseværdien, og derfor skal alt drikkevand fra festivalens boring nu koges.

Men da Lolland Kommune vurderer, at det ikke er praktisk muligt at koge den nødvendige mængde drikkevand til alle festivaldeltagerne, så har arrangøren samtidig fået påbud om at etablere en alternativ drikkevandsforsyning senest i løbet af tirsdagen, hvor festivalen starter.

Palletanke i skyggen
Kommunen har aftalt med festivalarrangøren, at der opstilles palletanke som placeres indendørs i skyggen og hvor udskiftelige indlæg og vand skiftes jævnligt. Der vil på festivalens område være opslag om, hvordan deltagerne skal forholde sig.

Påbudet gælder hele festivalperioden ud.