¨

Digerne ved Lammefjorden truet af sammenbrud

Foto: TV ØST

Der er nu kun få centimeter tilbage før vandet løber over digerne ved Lammefjorden. Pumpestationen i Odsherred har svært ved at følge med de store mængder smeltevand.

Normalt er digerne, der skal beskytte den inddæmmede lammefjord mod vand, 1,30 meter over daglig vande, men i dag, mandag klokken 10.15 var der 20 centimeter tilbage.

- Der er meget vand, og vi har ikke flere pumper, vi kan sætte ind. Sådan lyder den alarmerende melding fra pumpemesteren på Nordeuropas største pumpestation, Audebo Pumpestation i Odsherred, det skriver fagbladet Ingeniøren.

- Vandstanden er høj herude. Vi pumper 14.000 kubikmeter vand ud i timen. Men selv om vores pumper kører på fuld kraft, kan de ikke følge med, siger anlægsforvalter Henrik Madsen.

Rundt om Lammefjorden er der gravet en 40 kilometer lang kanal, der skal lede vandet ud i Sejrøbugten og Isefjorden, så det ikke oversvømmer Lammefjorden.

- Vi er ved at inspicere digerne nu. Ud over de 40 kilometer dige rundt om Lammefjorden har vi en to kilometer lang hoveddæmning ud mod Isefjorden. Den skal først og fremmest være i orden, understreger han.

- Går der hul på digerne, kommer der store vandmasser ind. Så det er vigtigt, at de holder!

- Vi har en mand med rendegraver, der kører rundt og tjekker for muldvarpeskud og mosegrisehuller, hvor vandet begynder at løbe igennem. De huller skal han lukke, men han skal først og fremmest holde øje med, at vandet ikke løber over, fortæller Henrik Madsen til Ingeniøren.dk.

De kanaler, der er omkranset af diger, bliver der ikke pumpet fra. Der sørger pumpestationen bare for, at sluseanlægget er åbnet og holder ellers nøje øje med, at digerne ikke løber over, eller der går hul på dem.

Der bliver pumpet fra alle dræningskanalerne på Lammefjorden. Men eftersom der er meget vådt på markerne, kan de ikke komme af med vandet.

-Vandet står vel i en meters højde på markerne. Men det er ikke så kritisk, at pumperne ikke kan følge med. Det betyder bare, at markerne først bliver tørre om et par uger, anslår Henrik Madsen.

Værre er presset fra alt det vand, der kommer fra kanalernes opland.

-Det giver for eksempel et meget stort pres fra det kæmpestort opland oppe ved Svindinge Å, der løber ud i den ene kanal. Der skal vi holde øje med vores diger på kanalerne, så de ikke løber over,« siger Henrik Madsen.

Det er mange år siden, der var hul i digerne. Og det er endnu længere siden, at Lammefjorden blev meget våd. Men i 1924 kom foråret pludselig efter en lang, kold og snerig vinter. Foråret sendte store mængder smeltevand mod de bundfrosne kanaler, så vandet flere steder fortsatte over digerne og ind på fjorden.

02:13 Luk video

 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App