¨

De intelligente elmålere kommer næste år

I begyndelsen af 2009 begynder el-selskaberne i Region Sjælland at installere intelligente el-målere.

Forskellen på den nye generation af elmålere og de gamle er blandt andet, at de nye målere selv sørger for at levere data om kundernes forbrug til elselskabet.

For kunderne medfører de nye målere flere ting. For det første vil det med de nye målere være helt slut med selv at skulle aflæse og indberette sit elforbrug. Med automatisk aflæsning vil elregningen også blive nemmere at forstå, idet man vil overgå til afregning af det faktiske forbrug i stedet for acontoafregning som kendes i dag.

Følg forbruget på nettet
Elkunderne vil også via internettet få mulighed for at følge deres forbrug langt tættere, end de kan det i dag og får dermed et professionelt værktøj til at styre og nedsætte forbruget - også på afstand, f.eks. i sommerhuset.

Aftalen er overordnet indgået mellem SEAS-NVE og Eltel Networks A/S, men de kommunale elforsyninger i Vordingborg, Køge, Næstved og Nakskov er samarbejdspartnere i projektet.

Ingen ekstraregning
Installeringen af de intelligente el-målere kommer ikke til at koste den enkelte forbruger ekstra på regningen, da det er en investering, som SEAS-NVE foretager.

I begyndelsen af 2009 går selskaberne i gang med at etablere de nye målere hos kunderne i regionen. Implementeringen kommer til at foregå i etaper, og SEASNVE og de fire kommunale elforsyninger forventer at installere de sidste målere i 2011.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App