Danske Kroer og Hoteller i priskartel

Danske Kroer og Hoteller - også her i regionen - har i årevis haft et ulovligt priskartel, fastslår Retten i Horsens. Det er ulovligt at aftale mindstepriser for et værelse.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Danske Kroer og Hoteller er blevet idømt en klækkelig bøde for at have haft priskarteller i årevis. Retten i Horsens kendte torsdag foreningen skyldig i at have overtrådt Konkurrenceloven og udskrev en bøde på 400.000 kroner.

Også direktør Jørgen Arvad Christensen og bestyrelsesformand Lau Hilding Hvid i foreningen blev kendt skyldige og idømt en bøde på hver 10.000 kroner.

Retten skriver i dommen, at "der er ført tilstrækkeligt bevis for, at foreningens vedtægtsbestemmelser har indebåret mere end et forbud for medlemmerne mod at skilte eller annoncere under de mindstepriser, der var fastsat af foreningen, og da det alene er i denne forstand, at de fastsatte mindstepriser er opfattet som bindende."

Kroer og hoteller i foreningen har gennem flere år - fra den 1. august 2002 til den 6. september 2005 - indbydes aftalt mindstepriser. Men det hæmmer den frie konkurrence, mener Retten i Horsens.

Det var Konkurrencerådet, der i 2005 vurderede, at prissamarbejdet var ulovligt. Rådet overlod sagen til Bagmandspolitiet.

Det var blandt andet de såkaldte krochecks, som branchefællesskabet tilbød, der stred mod konkurrenceloven.

Gæsterne blev tilbudt et dobbeltværelse for to i to nætter til en enhedspris for 999 kroner hos medlemsvirksomhederne.

Retten har i dommen lagt vægt på, at en overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende prisaftaler må "betegnes som en alvorlig overtrædelse". Og når man tager tidsrummet for aftalerne i betragtning, "finder retten, at der for overtrædelsen bør udmåles en følelig bøde".

Ud over bøderne skal de dømte betale sagens omkostninger.