¨

Danmark Redder Liv: Hvor mange førstehjælpere er der i din kommune?

Kampagnen Danmark Redder Liv vil finde minimum 2.000 personer, der kan stå til rådighed gennem en app, hvis en person falder om med hjertestop i nærheden.

1.105 personer har indtil videre meldt sig som førstehjælpere i Danmark Redder Liv. Her kan du se, hvordan de fordeler sig på alder og geografi.

Siden 1. oktober har 1.105 personer meldt sig som førstehjælpere til kampagnen Danmark Redder Liv.

Kampagnen er oprettet af Dansk Folkehjælp, Region Sjælland og FirstAed, der i samarbejde med TV ØST, Folketidende Gruppen, Sjællandske Medier og P4 Sjælland, forsøger at finde førstehjælpere til nyt førstehjælpsnetværk.

For os på TV ØST er det en helt grundlæggende værdi at bidrage til et styrket fællesskab her i vores region

Jesper Friis, Chefredaktør TV ØST

Målet er, at der skal findes minimum 2.000 førstehjælpere,

Førstehjælperne skal sikre, at folk, der får hjertestop, får hurtig hjælp. Chancen for overlevelse bliver nemlig reduceret med ti procent for hvert minut, der går. Derfor skal førstehjælperne kunne nå frem, så personen med hjertestop hurtigst muligt får livreddende hjerte-lungeredning, så flere overlever.

Kampagnen slutter 28. oktober.

Få overblikket over de nye førstehjælpere her

Derfor jagter TV ØST 2.000 frivillige

TV ØST har valgt at gå ind i kampagnen og i jagten på at finde 2.000 frivillige førstehjælpere i Region Sjælland.

- For os på TV ØST er det en helt grundlæggende værdi at bidrage til et styrket fællesskab her i vores region, siger chefredaktør Jesper Friis.

- Vi holder sammen, og gør hvad vi kan for at hjælpe hinanden. Og at kunne redde sin nabos liv er jo den ultimative håndsrækning. Derfor synes vi, at det var en god idé at være med til at understøtte jagten på førstehjælpere sammen med Dansk Folkehjælp og Region Sjælland, siger han.

I boksen herunder kan du læse mere om, hvad det vil sige at blive førstehjælper

Bliv førstehjælper

Hvordan bliver jeg førstehjælper?
For at blive førstehjælper skal du udfylde tilmeldingsformularen. Hvis du ikke opfylder kriterierne for at blive førstehjælper, kan du læse mere og tilmelde dig et førstehjælpskursus her.
Når formularen er modtaget og optagelseskriterierne er opfyldt, får du tilsendt en frivilligaftale, ligesom der bliver indhentet en børneattest, hvorefter du vil blive godkendt. Du vil dernæst få tilsendt en sms med link til app’en, som du skal downloade.

Hvornår og hvor tit står jeg til rådighed?
Som udgangspunkt står du til rådighed 24 timer i døgnet, men du kan til hver en tid manuelt melde dig ud og ind af systemet. Det vil sige, at hvis du ikke har mulighed for at stå til rådighed, kan du melde dig ud på app'en. 

Hvor tit kan jeg blive kaldt ud?
I Region Sjælland er der i øjeblikket omkring 800 udkald om året. Der kan være lang tid imellem, at netop du bliver kaldt ud. Det betyder, at der ikke har været tilfælde med hjertestop, hvor du har været tættest på geografisk. Da det ved hjertestop er minutterne, som tæller, er det vigtigt, at så mange førstehjælpere som muligt er tilknyttet regionens udkaldssystem, så der kan være hjælp fremme på ganske få minutter. 

Hvordan foregår udkaldet?
I det øjeblik, hvor der sker et hjertestop, og der bliver ringet 1-1-2, vil vagtcentralen tilkalde de ni førstehjælpere, som er tættest på hændelsesstedet. De tre, som reagerer hurtigst, vil få sendt adressen på hændelsesstedet samt rutevejledning. Derefter vil de få tildelt nedenstående roller.
Én førstehjælper sendes af sted til hændelsesstedet for at yde hjerte-lungeredning, en sendes til nærmest tilgængelige hjertestarter, og den sidste sendes også til hændelsesstedet for at vise vej eller hjælpe med hjerte-lungeredning.

Hvad kaldes jeg ud til?
Førstehjælperne sendes til 112-udkald, som den sundhedsfaglige visitator vurderer er hjertestop eller meget hurtigt kan udvikle sig til hjertestop. Det er:
  • Hjertestop, hvor genoplivning er relevant
  • Bevidstløse, hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, hvorvidt der er vejrtrækning, fremmedlegeme i luftvejen og svært påvirket vejrtrækning
  • Anafylaktisk shock
  • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik mm).

Hvilken hjælp får jeg fra professionelle, når jeg rykker ud?
Når du bliver aktiveret som førstehjælper, så vil AMK Vagtcentralen altid sende en ambulance og/eller en akutlægehelikopter af sted. Så der vil altid komme reddere til at tage over, når du bliver udkaldt som førstehjælper.

Hvordan indstiller jeg app’en?
Via linket her kan du få en grundig vejledning til, hvordan du indstiller og bruger app’en som førstehjælper.

Hvem kan jeg tale med om en hændelse? 
Når du som frivillig har ydet førstehjælp ved 112-udkald, kan der være behov for at drøfte oplevelsen med de øvrige førstehjælpere, som var involveret i udkaldet.
Hvis du som frivillig har en lokal kontaktperson, som er med til at organisere Danmark Redder Liv, så er der også mulighed for at kontakte denne for at drøfte udkaldet igennem.
I yderste konsekvens kan du som førstehjælpere have behov for egentlig debriefing efter et udkald. Du kan i så fald kontakte Falck Healthcare døgnet rundt.
I tidsrummet 18.00-08.00 samt weekender og helligdage kan der alene ydes bistand til akut opståede voldsomme hændelser. Falck Healthcares Rådgivningscenter har tlf. 70 10 20 12. Ved opkald henvises til aftale mellem Dansk Folkehjælp og Falck Healthcare.

Kilde: Redderliv.dk​​​​​​

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App