Cyklister og FDM frygter kæmpelastbiler

Forsøget med modulvogntog vil give mere trængsel og fare på veje og i byerne, siger Dansk Cyklist Forbund og FDM.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Både Dansk Cyklist Forbund og privatbilisterne i FDM frygter for flere ulykker, når nye kæmpelastbiler, som regeringen og et folketingsflertal netop har tilladt som led i en forsøgsordning, ruller ud på landeveje og gennem byerne fra sidst på året.

- Det kan give anledning til flere højresvingsulykker med cyklister, siger cyklisternes formand, Carl Hansen.

Han peger på, at mange steder vil de 25 meter lange vogntog - seks og en halv meter længere end tilladt i dag - skulle bruge to vognbaner i byerne for at dreje.

Forbundet er tilhænger af de såkaldte modulvogntog, så længe de holder sig på motorvejene. Men regeringen, Dansk Folkeparti, Ny Alliance og De Radikale har besluttet at udvide forsøget meget mere end oprindeligt tænkt til også omfatte en række havnedestinationer, der kun går landevej til.

Carl Hansen peger på, at mange steder vil de 25 meter lange vogntog - seks og en halv meter længere end tilladt i dag - skulle bruge to vognbaner i byerne for at dreje. Og FDM's politiske chefkonsulent, Torben Kudsk, forudser, at både cyklister og bilister kan komme i klemme, når modulvogntogene kommer på vejene.

- Det bliver en endnu farligere opgave at overhale et modulvogntog end en almindelig lastbil. Og på motorvejene kan der blive mere trængsel fra elefantoverhalinger, når der er overhalinger med to modultvogntog, siger chefkonsulenten.

Efter cyklistforbundets mening er der ikke sat penge nok af med 165 millioner kroner i forsøgsordningen til at trafiksikre landevejene og byerne.

- Vi ved jo, at i forvejen koster det tre-fire-fem millioner kroner at lave en kilometer cykelsti, siger Carl Hansen. FDM frygter, at pengene til forsøget vil blive taget fra budgetterne til almindelig vejvedligeholdelse, som ikke er for god i forvejen, siger Torben Kudsk.