¨

Budgetaftale i Region Sjælland er på plads - sygehuse og psykiatri får flere penge

Det er et bredt flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, der har indgået aftale om næste års budget på 20,3 milliarder kroner. Foto: Region Sjælland

Et bredt flertal i Regionsrådet har indgået aftale om næste års budget på 20,3 milliarder kroner. Aftalen giver sygehusene og psykiatrien flere penge.

Næste års budget i Region Sjælland er faldet på plads, og det er godt nyt for regionens borgere og patienter.

I alt vil 175 millioner kroner nu finde vej til sygehusene og psykiatrien.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

- Det er et meget stort, nødvendigt og vigtigt løft af vores sundhedsvæsen, som kommer til at kunne mærkes af både patienter og medarbejdere. Vi styrker frontlinien og giver sygehusene samt psykiatrien arbejdsro, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

Vi styrker frontlinien og giver sygehusene samt Psykiatrien arbejdsro

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland

Bedre behandling og nedsat ventetid

Det er et bredt flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, der har indgået aftale om næste års budget på 20,3 milliarder kroner.

Aftalen tilfører sygehusene og psykiatrien en stor pose penge på i alt 175 millioner kroner. Det vil give patienterne en lang række forbedringer med blandt andet flere høreapparatbehandlinger, styrket kapacitet for behandlinger af dialysepatienter samt et nyt højt specialiseret behandlingstilbud, der kan redde flere patienter med blodprop i hjernen.

- Høreapparater er vores hjertesag i Dansk Folkeparti. Derfor er vi glade for at budgetparterne bakker op om fokusset på at nedbringe ventetiden og skrue kraftigt op for behandlinger i 2020, hvor vi blandt andet lægger op til et tæt samarbejde med kommunikationscentrene, udtaler gruppeformand Gitte Simoni (DF).

Det nære sundhedsvæsen – bedre tilbud lokalt

Hos Venstre er man også begejstret for den nye budgetaftale.

- Jeg synes, det er en fin aftale, som vi også er med til at tage ansvar for, selvom vi ikke sidder for bordenden. Aftalen her går i retning af mere patientorienteret indsatser og de steder, hvor vi kan se, at der har været kapacitetsproblemer. Det er i forhold til overholdelse af garantier med hurtig udredning og hurtig behandling. Det er i forhold til knogleskørhed, behandling af høreapparater, som de har været lange ventetider på, siger Jacob Jensen (V), 2. næstformand for Regionsrådet.

- Der er også hele indsatsen omkring det nære sundhedsvæsen og det, at vi skal gøre det endnu mere attraktivt for vores læge og sygeplejersker, og at der bliver arbejdet i retningen af at forbedre de tilbud, vi kan give lokalt.

Høreapparater er vores hjertesag i Dansk Folkeparti. Derfor er vi glade for at budgetparterne bakker op om fokusset på at nedbringe ventetiden

Gitte Simoni (DF), gruppeformand

Budgetaftalen betyder også, at ventetider på fertilitetsområdet bliver bragt ned. Samtidig styrkes indsatsen for patienter med genoptræning efter hjerneskade, og på det radiologiske område skal der sættes ind mod lange ventetider på resultater af røntgen og scanninger.

Økonomisk genopretning

Regionsrådet i Region Sjælland vedtog sidste år en økonomisk plan for resten af valgperioden for at få styr på økonomien.

I november 2018 blev 198 medarbejdere afskediget i Region Sjælland. Over halvdelen ramte administrationen.

Den plan er nu slået positivt igennem og giver ifølge regionen økonomisk råderum til nye initiativer. 

- Vi har nu i Region Sjælland en økonomi i balance. Det har været hårdt, og der er fortsat behov for stram økonomisk styring. Men planen har betydet, at vi i budgettet for 2020 nu kan fokusere på vores kerneopgave med at skabe gode behandlingstilbud til borgerne og lancere en række nye vigtige initiativer på sundhedsområdet i Region Sjælland, siger Heino Knudsen.

Anerkendelse af medarbejdere

Det har også været vigtigt for parterne bag budgetaftalen at anerkende den store indsats fra medarbejderne.

- Medarbejderne er Region Sjællands vigtigste aktiv. De leverer hver dag en stor og meget kompetent indsats for, at borgerne oplever god kvalitet og føler sig trygge i behandlingerne. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der er behov for at sætte ekstra fokus på initiativer, der kan fastholde medarbejdere, siger Heino Knudsen

Det er vigtigt, at vi arbejder i retningen af vores medarbejdere fortsat, har nogle rimelige arbejdsvilkår

Jacob Jensen (V), 2. næstformand i Regionsrådet

Derfor får sygehusene og psykiatrien et rammeløft på 30 millioner kroner årligt til indsatser, der kan understøtte fastholdelse og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i deres job. Netop ønsket om at honorere medarbejdere har været på Dansk Folkepartis ønskeliste.

- I Dansk Folkeparti har vi den dybeste respekt for vores mange dygtige medarbejdere i Region Sjælland, de er vores vigtigste ressource. Derfor er det med stor tilfredshed vi har sikret 30 millioner kroner direkte til vores medarbejdere på sygehusene til lokal løndannelse og fastholdelse, siger DF’s gruppeformand Gitte Simoni.

- Det er vigtigt, at vi arbejder i retningen af, at vores medarbejdere fortsat har nogle rimelige arbejdsvilkår, så der er også en stor klump af de såkaldte frie midler, der er afsat til rekruttering og fastholdelse, siger Jacob Jensen.

Grøn omstilling

En styrket indsats for at sikre grøn omstilling er også med i budgetaftalen. I alt otte millioner kroner afsættes til grønne initiativer med fokus på at reducere klimabelastningen fra det plastic, som anvendes i regionen.

- Klimaforandringerne og ressourcemangel bliver også i Region Sjælland stadigt tydeligere. Vi skal bidrage til en mere bæredygtig region, når det gælder nedbringelse af råstofforbruget gennem mere genanvendelse, klimasikring mod vandstigninger og indsats for rent drikkevand. Vi skal som region spille en stærkere politisk rolle på klimaområdet, der også kalder på fælles løsninger på tværs af lokale grænser, siger Heino Knudsen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App