Budget overskredet med 166 mio.

Odsherred Kommunes regnskab for 2007 giver politikerne dybe panderynker.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kommunen har brugt 166 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret på drifts- og anlægsopgaver. Det skriver Holbæk Amts Venstreblad.

Pengene fosser ud af Odsherreds Kommunes kasse. Det finansielle regnskab viser, at der er blevet brugt 166 millioner kroner mere på drift og anlæg end, hvad politikerne havde regnet med, og pengene er blevet taget fra en i forvejen tom kasse.

- Overordnet set er det et katastrofalt regnskab, siger Morten Egeskov, der er gruppeformand for Venstre i Odsherred Byråd, til Holbæk Amts Venstreblad.

Han hæfter sig især ved driftresultatet i regnskabsopgørelsen. Kommunen havde budgetteret med et plus på 56 millioner, men det er endt ud med et minus på næsten 27 millioner kroner.

Ifølge Morten Egeskov er der to mulige årsager til de røde tal. Der kan være tale om et alt for optimistisk budget og manglende styring af udgifter.

- Under alle omstændigheder giver det et voldsomt behov for opbremsning, siger Morten Egeskov.

For et måned inviterede S, SF, K og R oppositionen, som består af V og DF, til et samarbejde om en tre-årig økonomisk redningsplan. Men Morten Egeskov mener, at situtationens alvor er gået alt for sent op for de fire konstitueringspartier.

- Jeg har sagt i over et år, at det i den grad er gået den forkerte vej, men det er først for nylig, at det er gået op for borgmesteren, siger Morten Egeskov.

Socialdemokraternes gruppeformand Alice Sarp mener, det er forkert at give borgmester Finn Madsen (S) skylden.

- Vi har været fælles om at lave budgettet og give tillægsbevillinger, siger Alice Sarp, der mener, at problemet primært skyldes regeringen og kommunalreformen.

- Det er klart, at det ser sådan ud, når vi er underlagt en drifts- og anlægsramme og en kassekreditregel, siger Alice Sarp til Holbæk Amts Venstreblad og peger desuden på manglende kompensation for overførselsindkomster og de opgaver, som kommunen har overtaget fra amtet.

I begyndelsen af året bad Odsherred Byråd Kommunernes Revision om at kulegrave flere kritiske områder, og undersøgelsen skal blandt andet vise, om Odsherreds serviceniveau ligger over andre kommuners. Hvis det er tilfældet, kan nedskæringer blive en del af løsningen.

- Der kan blive tale om at justere i driften, altså omfordele pengene, så nogle får flere, mens andre får mindre, siger Alice Sarp.

Gruppeformændene mødes på mandag for at blive enige om, hvordan de skal gribe redningsplanen an blandt andet for at undgå at komme under administration.