Bosted sat under skærpet tilsyn

Ny rapport fra Socialtilsyn Øst retter skarp kritik mod udskældt bosted ved Kalundborg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Botilbuddet Lyngbo ved Kalundborg er blevet placeret under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Øst. Det sker efter TV2 Nyhederne i foråret kunne fortælle om en række kritisable forhold på stedet.

Lyngbo har gennem en årrække drevet flere såkaldte enkeltmandsinstitutioner, hvor kommuner mod betaling har placeret psykisk syge borgere med problemskabende adfærd. Men ifølge flere tidligere medarbejdere og den tidligere beboer Thomas Wejlemand, hvis ophold kostede tre millioner kroner om året, overdrev stedet beboernes problemer. På den måde kunne Lyngbo holde på borgerne og sikre sig en fast millionindtægt, skriver TV2.

Lyngbo har også været kritiseret for at mangle uddannet personale og i stedet have haft flere tidligere dømte blandt medarbejderne. Socialtilsyn Øst har nu set på sagen og resultatet er en skarp kritik af stedet.

 

Rapport: Borgerne betragtes som objekter

Lyngbo blev 20. juni placeret under skærpet tilsyn i foreløbig tre måneder og har fået påbud om, at der skal ske en faglig opkvalificering af Lyngbos personale og ledelse. I afgørelsen konkluderer tilsynschef Henriette Lindberg:

"Socialtilsynet vurderer ikke, at Lyngbo på nuværende tidspunkt er i besiddelse af relevant viden eller relevante faglige kompetencer, som beboerne har krav på og kan profitere af." 

I selve tilsynsrapporten konstaterer Socialtilsyn Øst, at Lyngbo generelt ikke lever op til den faglige kvalitet og standard, som målgruppen kræver:

"Tilsynet oplever, at borgerne betragtes som objekter, der ikke kan tage stilling til egne ønsker og behov."

 

Ansatte er inkompetente

Tilsynet noterer sig også, at Lyngbo tidligere er blevet godkendt under forudsætning af, at stedet skal have 12 pædagoger ansat. Men det er ikke tilfældet. Tilsynet påpeger ligeledes store mangler i den faglige viden blandt såvel ansatte og ledelse.

"Ved samtale med både ledelse og medarbejdere er det tilsynets opfattelse, at der er stor mangel på faglige kompetencer indenfor det pædagogiske område hos både ledelse og medarbejdere. Under samtalerne udtrykker medarbejderne under ledelsens tilstedeværelse, at en borger opfører sig "dyrisk" og nærmest har "reptilhjerne". Tilsynet vurderer, at udtalelserne indikerer, at medarbejderne mangler relevant faglighed i arbejdet og ikke reflekterer over borgernes reaktionsmønstre."

 

De fysiske rammer på Lyngbos enkeltmandstilbud får også kritik:

"Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer ikke understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det er tværtimod opfattelsen, at borgerne fastholdes i funktionsniveau og ikke understøttes i deres udvikling, idet de fortrinsvis er omgivet af personale frem for at kunne have social kontakt til tilbuddets andre borgere."

 

Forening: Usædvanlig hård kritik

De private sociale tilbuds forening, LOS vurderer, at kritikken mod Lyngbo er usædvanlig hård.

 - Der er ikke mange, der får så alvorlig kritik. Det er nogle store ting, der skal ændres, hvis Lyngbo skal fortsætte som bosted. Det er sjældent, at ingen i ledelsen vurderes til at have relevant uddannelse og erfaring, som det er sket i denne sag, siger direktør i LOS Geert Jørgensen til TV2.

I forbindelse med udarbejdelsen af tilsynsrapporten rettede Socialtilsynet henvendelse til de kommuner, der har haft placeret borgere i enkeltmandstilbud hos Lyngbo. En af dem var Kalundborg Kommune, der også kritiserer stedet.

 "Det er min vurdering, at man gør rigtig meget på Lyngbo for at 'holde på borgerne'", oplyser Kalundborg Kommunes voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen til tilsynet. Han fortæller, at Lyngbo kæmpede meget imod, da Kalundborg ville flytte en borger et andet sted hen.

"Jeg kan se i sagen, at der tidligere har været flere 'sammenstød' med Lyngbo primært i forhold til pris og kvalitet. Det er min klare vurdering, at der for den konkrete borger er sket en overbetaling gennem flere år i forhold til hans funktionsniveau (her burde Kalundborg Kommune også selv have handlet, så det kan ikke alene lægges tilbuddet til last)", skriver Lars Aarøe Hansen til tilsynet.

 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ledelsen på Lyngbo, men i et skriftligt svar til Socialtilsyn Øst skriver lederen Christina Sjøgren:

"Vi i Lyngbo tager tilsynets afgørelse alvorligt og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme disse påbud samt at få lavet ændringer der resulterer i, at Lyngbo kan gå fra skærpet tilsyn til en godkendelse."

 

Lyngbo er under skærpet tilsyn foreløbig frem til 20. september, men perioden kan blive udvidet.