Børn privatiseres

En børnehave i Kalundborg søger nu kommunen om at blive en privat børnehave, og det er der gode grunde til. Det er nemlig en økonomisk fidus, at drive børnehaven som et privat foretagende.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

"De fire årstider" i Bjergsted, drives som en puljebørnehave, en mellemting mellem en privat og offentlig institution.

Nu har "De fire årstider" søgt om at blive privat børnehave. Det er nemlig en kæmpe økonomisk fidus.

-Vi får 300.000 - 400.000 kr. mere i kassen i kommunalt tilskud når vi privatiseres, i stedet for at være en puljebørenhave. For de penge kan vi få en hel pædagog stillling mere, siger Lene Hornbæk, leder af "De 4 årstider". 

I puljebørnehaver bestemmer kommunen suverænt, hvor stort tilskud der skal ydes. Men i private børnehaver, skal kommunen yde det samme tilskud pr. barn som i kommunale institutioner. Det er denne forskel, der giver økonomisk bingo, når halvoffentlige børnehaver privatiseres.