Borgmester indrømmer: Hjemmehjælperløn alt for lav

Sorø Kommune mangler akut 30 social - og sundhedshjælpere. Og nu er kommunen også ramt af strejke.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lav løn - 17.800 for 37 timer. Det svarer til det faglærte kassedamer får. Og hjemmehjælperne er langt fra tilfredse. Derfor skifter de til vikarbureauerne - og lader faste stillinger stå ubemandet hen.

Men nu er de faste folk i Sorø blevet trætte af den onde cirkel. 120 af dem strejkede i dag og flere ventes at strejke i morgen.

- Det er en sympatistrejke med social - og sundshedshjælpere i resten af landet. Men det er også et udtryk for at vi har for få hænder. Hvis vi skal kunne trække flere hænder til, skal lønnen være bedre, siger Anja Brodthagen, Social - og sundhedshjælper i Sorø.

Den analyse er borgmester Ivan Hansen (soc.dem.) enig i, men han vil ikke til lommerne. Social - og sundhedshjælperne må vente på overenkomstforhandlingerne til efteråret.

- Det er ikke en opgave vi kan klare i kommunerne alene. Der er et stort efterslæb på lønnen på det her område, men der skal staten og regeringen ind og hjælpe, siger han.

Selv om det altså er Sorø Kommune og skatteborgerne, der kommer til at punge ud for de dyre ekstraudgifter, der følger med, når vikarbureauerne skal fylde ind på alle de tomme stillinger.

- Det kan jo koste os millioner, siger Ivan Hansen, der ikke har de præcise tal på hånden.  

Taberne er de ældre - der lige nu må undvære bad og rengøring. Mens et nødberedsskab sørger for at de får hjælp til at komme og op i tøjet samt mad. Men som på daglig basis har mange skiftende hjemmehjælpere.