Borgerne høres om sundhed

Ligesom alle andre kommuner har Ringsted overtaget ansvaret for at forebygge sygdomme og forbedre sundheden. Et af de første skridt er en sundhedspolitik - og den skal borgerne være med til at skabe, skriver Dagbladet Ringsted.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Borgerne i Ringsted Kommune skal være sundere. Undersøgelser viser, at der er flere rygere og overvægtige og færre, der dagligt spiser frugt i Region Sjælland. Omtrent samme billede, formoder man, gør sig gældende her i kommunen. Og det skal der gøres noget ved.Nu er det ikke, fordi det står specielt skidt til i Ringsted, at der bliver sat initiativer i værk her.

Over hele landet har kommunerne som en følge af strukturreformen overtaget arbejdet med at forebygge sygdomme og forbedre sundheden. Tovholderen på den enorme opgave hedder i Ringsted Malene Søbygaard.  

Siden april har hun været ansat som kommunens sundhedskonsulent, og hun fortæller gerne om de mangeinitiativer, der er blevet sat i søen for sundheden. 

- Vi vil have særlig fokus på KRAM-faktorerne, fordi det er de største risikofaktorer, siger hun og forklarer, at KRAM dækker over kost, rygning, alkohol og motion. Et af de første skridt er at få skabt en sundhedspolitik. Mange andre kommuner har alleredebesluttet, hvilke mål de vil stile efter, men det har man endnu ikke her i kommunen.

Det skal der imidlertid rådes bod på nu, og en gang i september bliver borgerne inviteret til et borgermøde, hvor de kan komme med deres bud på, hvad sundhed er for en størrelse. Alle idéer fra denne aften bliver samlet i et idékatalog, og omkring februar 2008 skal det munde ud i en vedtaget politik.