Bilisterne elsker politikontrol

I denne uge er politiet på udkig efter bilister, der kører for stærkt. Det sker som opfølgningen på kampagnen Ta´ 10 af farten. Ifølge en ny undersøgelse vil bilisterne hilse kontrollen velkommen - danskerne vil nemlig gerne have, at politiet holder øje.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Rådet for Større Færdselssikkerhed har fået Megafon til at lave en undersøgelse af bilisternes holdning til fartgrænserne og deres mening om politikontroller. Undersøgelsen er gennemført inden kampagnen Ta´10 af farten og resultatet er klart: Danskerne er positive over for politiets kontroller.

 74 % af bilisterne mener, at der er en lille eller meget lille risiko for at blive stoppet af politiet. Kun 2 % synes, der er for meget kontrol, mens knap halvdelen ønsker, at politiet bruger flere ressourcer på at få bilisterne til at overholde hastighedsgrænserne. Men hvad skal hastighedsgrænsen være?

Det er ok at køre lidt hurtigere
Kun hver anden bilist i undersøgelsen mener, at hastighedsgrænsen på 80 km/t på landeveje er passende, og 60 % af bilisterne fortæller, at de ofte kører 90 km/t eller mere på landevej, hvor man må køre 80 km/t. Mere end hver fjerde kører ofte over 95 km/t.

Undersøgelsen viser, at 7 ud af 10 bilister er klar over, at hastighedsoverskridelser har stor eller meget stor betydning for antallet af dræbte i trafikken, men de tror tydeligvis ikke, at forskellen mellem 80 og 90 km/t gør den store forskel.

Kampagnen Ta´ 10 af farten sætter netop fokus på forskellen mellem 80 og 90 km/t. Kører man 90 km/t i stedet for 80, øger man sin risiko for at ende i en dødsulyke med 60 %.

Hvordan sænker vi hastigheden?
Rådet for Større Færdselssikkerhed har tidligere i år interviewet 200 mænd og kvinder, der er blevet stoppet af politiet i en fartkontrol. Vi spurgte dem, hvad der skulle til for at få dem til at sætte farten ned. Langt de fleste var ikke i tvivl: Bøder og klip i kørekortet! Den nye undersøgelse viser, at 82 % af bilisterne synes, automatisk trafikkontrol er en god eller meget god idé.

Befolkningen efterspørger selv politikontrol. Der er stor opbakning til politiets fartkontrol, og bilisterne siger selv, at kontrollen har en præventiv effekt på deres hastighed. Det er derfor helt afgørende, at politiet er ude i trafikken, så bilisterne også oplever, at der er en reel risiko for at blive stoppet. Vi håber, politiet får en stille uge -  jo færre bøder jo bedre, siger direktør for Rådet for Større Færdselssikkerhed Anders Rosbo.