Barfoed: Ikke dyrere busbilletter

De kraftigt svingende oliepriser har været en stor udfordring for økonomien i bustrafikken. Men trafikministeren afviser at ændre på loftet over taksterne for at hjælpe de kommunale busser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er Enhedslistens Per Clausen, der har spurgt ministeren, om han er villig til at ændre på det loft, der betyder, at busselskaberne maksimalt må lade billettaksterne stige med 3 pct. over to år.

Flere busselskaber har beklaget sig over høje brændstofpriser, der har udhulet pengekassen, med lukning af ruter og aflyste busser til følge.  En opblødning af takstloftet kunne hjælpe på økonomien og serviceniveauet, mener Per Clausen.

- Udsvingene i olieprisen har været usædvanligt store det seneste år. Jeg har dog noteret mig, at det alligevel er lykkes samlet set at fastholde et omtrent uændret serviceniveau i bustrafikken i 2009, svarer trafikministeren.

Takstloftet korrigeres med to års forsinkelse set i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling. Ændres der på det, vil det gå ud over passagererne mener Lars Barfoed.