Bank Trelleborg i problemer

Betydelige finansielle problemer i Bank Trelleborg. Får hjælp af storbank for at løse likviditetsmæssige vanskeligheder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Bank Trelleborg er i store økonomiske vanskeligheder.

For at undgå et krak har banken indgået en aftale med et større dansk pengeinstitut om sikring af likviditet og fusion.

Bank Trelleborg nedjusterer forventningerne til resultatet for 2007 til mellem 10 og 20 millioner kroner på grund af yderligere nedskrivninger og øgede omkostninger i 4. kvartal.

Banken er af Finanstilsynet blevet mødt med et krav om at sikre bankens likviditet inden kl. 8.00 mandag den 21. januar 2008.

Banken har endvidere måttet konstatere, at kravet til solvensprocent ikke kunne overholdes.

- Det har derfor været nødvendigt hen over weekenden at afsøge muligheder for at opnå en permanent løsning på bankens likviditets- og solvensmæssige situation, skriver banken i en meddelelse.

Som et led i aftalen med pengeinstituttet vil der ske tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne. Kursen, der er fastsat af Bank Trelleborgs revisorer, forventes at blive 59,3 kroner.

/Ritzau/