Amter fik 1,8 mia. i overtræk

Kommuner, region og stat skal nu ud at finde penge til at dække et fald i amternes egenkapital på 1,4 milliarder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Region Sjælland og regionens 17 kommuner står med en megastor ekstra økonomisk udfordring, efter at det nu står klart, at de tre nedlagte amter lukkede og slukkede med et ganske betydeligt underskud, skriver Dagbladet.

Boet efter de tre amter er nu gjort op, og det viser sig, at deres samlede nettoformue eller egenværdi er faldet med 1,4 milliarder kroner, siden der blev lavet en foreløbig delingsaftale om amternes værdier. Den var beregnet på 2004-regnskabet.

Ser man isoleret på det seneste år, overskred Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter i 2006 deres budget og tillægsbevillinger med 288 millioner kroner. Broderparten lå i Vestsjællands Amt, der brugte 180 millioner kroner mere, end der var bevillinger til, mens Roskilde Amt overskred sine bevillinger med 55 millioner kroner og Storstrøms Amt havde et overforbrug på 53 millioner kroner.

2006-budgetoverskridelserne er ifølge regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard (V) ikke større end i niveauet i resten af landet. De skyldes især stigende udgifter på sundhedsområdet såsom flere patienter på sygehusene, øgede udgifter til nye, dyrere og bedre medicin-produkter til behandling af blandt andet gigt og kræft.

Regionsrådet skal behandle opgørelsen over amternes endelige regnskaber på mandag.