Amputationssag: Nu vil Region Sjælland sætte gang i handleplan

Med en ny handleplan vil Region Sjælland nedbringe antallet af amputationer. En hjørnesten er at få patienter i risikogrupper tidligere ind i behandlingsforløb.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Region Sjælland vil sætte gang i en handleplan, som skal nedbringe antallet af amputationer af ben i regionen.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Den kommer oven på, at Regionernes Kliniske Kvalitetsbaser har offentliggjort en rapport om antallet af amputationer i regionerne.

Ole på Næstved Sygehus
Læs også
Rapport: Region Sjælland har flest amputationer
Ole på Næstved Sygehus
Læs også
Rapport: Region Sjælland har flest amputationer

På baggrund af rapporten har Forretningsudvalget i Region Sjælland tirsdag vedtaget en handleplan, som sætter ind på fem områder: Faglig udvikling, tidlig opsporing af patienter i risikogrupper, styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger, rådgivning til amputerede patienter samt forløbs- og journalgennemgang.

quote Vi skal samarbejde tæt, så vi kan undgå, at patienter kommer så sent på sygehuset, at forebyggende karkirurgisk behandling er for sent

Heino Knudsen, regionsrådsformand

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, værdsætter regionernes fælles undersøgelse, som har givet ny vigtig viden at handle på.

- Vi tager naturligvis undersøgelsen meget alvorligt og derfor har vi også allerede i dag handlet på den i vores Forretningsudvalg, hvor vi har vedtaget en handleplan. Vi kan se, at vi har mulighed for at forebygge flere amputationer, når vi særligt sammenligner med Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Vi vil både kigge grundigt ind i, hvordan vi kan lære af de to regioner og samtidigt med vores handleplan sætte massiv fokus på endnu hurtigere faglig udvikling, forebyggelse og at få patienter i risikogrupper tidligere ind i tidligere behandlingsforløb, siger Heino Knudsen i en pressemeddelelse.

Handleplan for styrkelse af karkirurgisk behandling i Region Sjælland

1: Faglig udvikling

Region Sjælland har tidligere taget initiativer, der skal udvikle et stærkt fagligt miljø i regionens karkirurgiske funktion. Som led i denne udvikling vil regionen sikre, at patienterne får en behandling, der tager udgangspunkt i de nyeste teknologier og metoder inden for karkirurgien. Det skal ske ved at lære af de kliniske retningslinjer i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, så patienterne i Region Sjælland tilbydes optimal klinisk behandling.

2: Tidlig opsporing af patienter i risikogrupper

Der gennemføres en kampagne, der skal få flere patienter i risikogrupper til tidligt at søge hjælp og forebyggende behandling for at undgå komplikationer, der kan føre til amputation. Kampagnen vil rette sig mod patienter i risikogrupper, primærsektoren (almen praksis, fodterapeuter og kommuner) og regionens sygehuse med budskaber til patienter om, at det er vigtigt at søge egen læge, og til sundhedspersonale om behovet for fokus på tidlig opsporing og forebyggelse.

Kampagnen gennemføres i et tværfagligt samarbejde med inddragelse af sundhedsklyngerne. Region Sjælland vil som led i kampagnen stille sig til rådighed med sundhedsfaglig rådgivning.

3: Styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger

Region Sjælland vil prioritere de nødvendige ressourcer til at styrke den samlede kapacitet til karkirurgiske behandlinger for at kunne forebygge, udrede og behandle flere patienter i risiko for amputation. Det kan ske gennem tilførsel af flere personaleressourcer og evt. samarbejdsaftaler med andre regioner eller private.

4: Rådgivning til amputerede patienter

Patienter, der har fået amputeret et ben, og er i tvivl om vedkommende har fået den rette behandling, kan søge rådgivning og vejledning ved at rette henvendelse til Region Sjællands patientvejledning, der i en periode vil have udvidet åbningstid på alle hverdage i tidsrummet kl. 8-20. Patienter, der henvender sig, vil også kunne modtage vejledning ift. klageadgange.

5: Forløbs- og journalgennemgang

Der iværksættes en forløbsgennemgang af udvalgte patientforløb for patienter over 50 år, der har fået amputation uden forudgående karkirurgisk behandling. Gennemgangen gennemføres med udgangspunkt i 20 patientjournaler i hver af de fire sundhedsklynger i Region Sjælland dækkende perioden 2016-2021. Gennemgangen vil i det omfang, det er muligt, ske i et samarbejde med kommuner og almen praksis.

Der iværksættes desuden en journalgennemgang for de patienter, der har fået amputeret et ben, og hvor udredningsretten på 30 dage efter henvisning til karkirurgisk behandling ikke er overholdt. Journalgennemgangen skal afdække, om der er patienter, der har haft et forløb, der kan gøre dem berettiget til erstatning.

Kilde: Region Sjælland

Tidlig opsporing

Med handleplanen vedtaget af Forretningsudvalget lægges der op til et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje, praktiserende læger og patientorganisationer.

- Vi skal samarbejde tæt, så vi kan undgå, at patienter kommer så sent på sygehuset, at forebyggende karkirurgisk behandling er for sent. I de tilfælde kan en amputation af en tå, en fod, et underben eller et ben desværre være nødvendigt for at redde liv. De patienter skal vi have opsporet langt tidligere. Vi skal undgå at alvorlig sygdom udvikler sig og på den måde minimere risikoen for benamputation, siger Heino Knudsen.

Region Sjælland har flere rygere og flere diabetikere end i resten af landet. Rygning og diabetes er de vigtigste risiko-faktorer for åreforkalkningssygdom i benene, der i de tidlige faser viser sig som bensmerter ved aktivitet og langsomt helende fodsår, og som i værste fald senere kan føre til en amputation.


Nyhedsoverblik