Ambulanceaftalen er udskudt

Aftalen om ambulancekørsel i regionen skulle have været underskrevet på et regionsmøde i dag, men punktet er kommet for sent på dagsordenen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der var egentlig bare tale om et simpelt punkt på dagsordenen. Ambulanceaftalen skulle godkendes og underskrives af regionsrådet, men der gik noget galt med planlægningen. 

Punktet på dagsordenen blev først fremsat for to dage siden, og fristen for den slags er fire dage. Derfor er sagen om ambulance udbudet blevet udsat til den 20. oktober.

Aftalen overdrager regionens ambulance-kørsel til det svenske firma Samariten der sammen med Roskilde Brandvæsen vandt opgaven fra Falck i en udbudsrunde tidligere på ugen.

Aftalen om ambulance-kørslen drejer sig om en kontrakt til en kvart milliard kroner.

Herunder kan du læse regionens pressemeddelse, der efterfølgende er blevet sendt til redaktionen:

Region Sjælland udsætter beslutning

Regionsrådet vedtog på sit møde i dag at udskyde sin beslutning om ambulancekørslen til et ekstraordinært møde den 20. oktober.

Forretningsudvalget behandlede på sit møde den 23. september indstillingen vedr. ambulancekørslen i Region Sjælland. På dette møde besluttede et enigt forretningsudvalg at følge indstillingen fra evalueringen af udbudsrunden. Beslutningen skulle så træffes endeligt af Regionsrådet på det ordinære møde i dag.

Materiale til en sag i Regionsrådet kan, hvis ikke det udsendes fire dage i forvejen, begæres udskudt, hvis ét medlem beder om det. På den baggrund har man besluttet at udskyde den endelige behandling til et ekstraordinært møde, der er indkaldt til mandag den 20. oktober.