Alle udskudte patienter i regionen tilbydes en ny tid

Der er godt nyt på vej til de patienter, som har fået udskudt deres behandling på Region Sjællands sygehuse på grund af COVID-19.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Antallet af indlagte patienter med Covid-19 er faldet markant, og det betyder, at de udskudte patienter snarest får tilbudt en ny tid på sygehuset. 

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

quote Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til den normale aktivitet, så alle patienter kan få deres behandling og ikke er i venteposition

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland

På baggrund af den positive udvikling besluttede Forretningsudvalget onsdag en række principper for at vende tilbage til den normale aktivitet på sygehusene med det forbehold, at sygehusene ikke bliver ramt af en tredje bølge af Covid-19.

- Jeg er meget tilfreds med, at alle patienter med udskudte operationer og aftaler nu får tilbudt en ny tid. Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til den normale aktivitet, så alle patienter kan få deres behandling og ikke er i venteposition. Vi har fokus på, at det skal ske samtidig med, at vi holder os medarbejdernes trivsel for øje. Særligt dem, som har været hårdt belastet af vores beredskab, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

De mest syge behandles først

Et af de besluttede principper er, at de mest syge patienter behandles først, og at trivslen skal sikres blandt personalet for eksempel ved mulighed for afholdelse af ferie. 

Principperne er dog under forudsætning af, at regionen ikke rammes af en tredje bølge med COVID-19. En ny bølge vil kunne medføre nye udskydelser for en række patienter.

Patientrettigheder er trådt i kraft igen

Samtidig med den positive udvikling er patientrettighederne, der sikrer patienter retten til hurtig udredning og behandling, trådt i kraft igen 1. marts. Alle nyhenviste patienter og patienter, som tidligere har fået udsat deres aftale, får således per 1. marts ret til hurtig udredning og behandling. 

Det betyder konkret, at såfremt regionen ikke kan tilbyde en tid inden for 30 dage, så har de ret til at blive behandlet på for eksempel et privathospital, hvis der er ledig tid.

- Med det store pres fra patienter med Covid-19, som vi har oplevet over vinteren, så har vi en gruppe patienter, som har ventet på deres aftale eller operation. Vi arbejder hårdt på at indhente det udsatte, men en læge kan kun være et sted ad gangen, og der kan kun være en patient på operationsbordet ad gangen, så vi har en kæmpe opgave foran os, som vi også så sidste år efter første bølge med Covid-19, siger Heino Knudsen, og fortsætter:

- Det vigtige lige nu er, at vi alle som borgere passer på os selv og hinanden, så vi undgår en stor bølge tre med corona. Det er helt afgørende for, at vi kan komme helt tilbage på normalt niveau i sundhedsvæsenet så hurtigt som muligt, siger regionsrådsformanden.

2700 udskudte operationer

Forretningsudvalgets ambition er, at regionen hurtigst muligt lever op til tidsfristerne, der er for rettighederne til behandling og udredning. Lige nu har over 27.000 fået udskudt deres aftaler på sygehusene, mens lidt over 2700 patienter har fået udskudt deres operation. 

Lidt over halvdelen har allerede fået en ny tid til operation.

Region Sjællands administration vurderer, at hvis niveauet for patienter med Covid-19 ikke stiger, som de nationale myndigheders prognoser lægger op til, vil sygehusene medio 2021 være tilbage på normalt niveau i forhold til målopfyldelsen for patientrettighederne.