Akutmodtagelsen er presset - nogle gange er der patienter over alt

Markant flere patienter end normalt presser sygehusene i Region Sjælland. Det mærker personalet på Akutmodtagelsen i Holbæk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er formiddag på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus. Stemningen er rolig, men travl. Her kommer patienterne ind med ambulance, når det skal gå stærkt.

- Vi er estimeret til at kunne have et maksimum på 60 patienter, der er indlagt i døgnet, udover vores skadestue. I øjeblikket ligger vi på en god dag med 10 procent ekstra, og på en meget travl dag op mod 30-40 procent og nogle gange nærmest fordoblet antal. Man kan ikke styre en akutafdeling, så man ved aldrig, hvornår de her pukler kommer ind, fortæller Hanne Baden Nielsen, der er ledende oversygeplejerske på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus.

Så sent som mandag var der rigtig mange patienter, og det betyder, at resten af sygehuset også får travlt, alt efter hvad patienterne fejler, og hvilken medicinske afdeling, de skal over på.

- Det er lidt afhængigt af, hvad det er for en type patient og hvilken type sygdom, de har. Nogle gange er der stor belastning på et sengeafsnit, og nogen gange er det måske et andet speciale, der har travlt, og i nogle tilfælde, så er der rigtig mange, der brækker en knogle og skal opereres. Så på den måde kan vi både være belastede på hele sygehuset og nogle gange er spidsbelastningen på en enkelt afdeling, siger Dan Brun Petersen, der er lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus.


Hanne Baden Nielsen er ledende oversygeplejerske på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus.
Hanne Baden Nielsen er ledende oversygeplejerske på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Kalder alle sammen 

Når der er mange patienter, er afdelingerne nødt til at hjælpe hinanden, og der bliver åbnet nye afsnit.

- Hvis det lige pludselig er meget voldsomt, som eksempelvis i mandags, hvor vi havde patienter over alt, så kalder vi afdelingsledelserne sammen og finder ud af, hvordan står det til hos de forskellige, og hvad har vi at byde ind med, fortæller Dan Brun Petersen.

Dan Brun Petersen er lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus.
Dan Brun Petersen er lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

På Holbæk Sygehus oplever medarbejderne, at de skal nå mange patienter på én gang, og det betyder, at de ikke kan nå alt det, de gerne vil.

- Vi ser ind i, at presset bliver for stort, og det kan være meget svært for både læger og sygeplejersker at acceptere, at man ikke kan gå i bund med nogle ting, som man gerne ville. Altså, at man må gå på kompromis med noget af sin kvalitet, ikke i forhold til patientsikkerheden, men i forhold til noget af det, man gerne ville have ydet i forhold til patienten. 

- Så patientoplevelsen bliver en anden, end hvis det var en dag, hvor man havde god tid, siger Hanne Baden Nielsen, der også mener, at man skal undersøge andre muligheder udenfor sygehusene.

- Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi behandler vores plejekrævende patienter og finde nogle alternativer til indlæggelser, for som det ser ud lige nu, er hospitalerne nået dertil, hvor der også skal nogle andre på banen, siger hun.

Personalet på Akutmodtagelsen er i gang med at forberede et saltvandsdrop til en af de patienter, der netop er kommet ind.
Personalet på Akutmodtagelsen er i gang med at forberede et saltvandsdrop til en af de patienter, der netop er kommet ind.

De mange ekstra patienter er en udfordring, ikke blot i Holbæk, men også på regionens øvrige sygehuse i Nykøbing Falster, Slagelse, Køge og Roskilde. Travlheden kommer oveni de aflyste operationer og undersøgelser, der skal indhentes efter aflysninger på grund af covid-19- situationen og sygeplejerskestrejken.

- Jeg tror ikke, at der er nogen enkel god forklaring på, hvorfor vi ser mange akutte patienter i øjeblikket. Men nu står vi her på en dag, hvor vi lægger alle covid-restriktionerne ned i samfundet, og vi må bare sige, at sygehusene i Region Sjælland, og sådan set også nationalt, fortsat er pressede på grund af eftervirkninger af covid-19, eftervirkninger af sygeplejerskestrejken, og så et usædvanligt højt antal akutte patienter årstiden taget i betragtning, siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

Vi ved ikke, hvorfor der er så mange patienter netop nu, måske er nogle af de udsatte operationer blevet akutte, og vi ser en stigning i infektionssygdomme, som RS-virus, fortæller  Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland.
Vi ved ikke, hvorfor der er så mange patienter netop nu, måske er nogle af de udsatte operationer blevet akutte, og vi ser en stigning i infektionssygdomme, som RS-virus, fortæller Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Der mangler ganske enkelt hænder på afdelingerne. De sygeplejersker, der har strejket, er først nu i gang med at holde ferie, men ledelsen mærker ikke, at sygeplejerskerne er mindre fleksible og arbejder efter reglerne og eksempelvis ikke vil tage ekstraarbejde ovenpå strejken.

- Det er faktisk ikke mit indtryk. På sygeplejesiden er man trætte, men de yder også igen, og hele tiden en meget, meget ihærdig indsats. Det er mere bekymringerne om, hvor travlt der er, og om vi kan nå det hele, end det er regler og strejke, siger Dan Brun Petersen.

Læs også
Stort antal syge patienter presser sygehusene i Region Sjælland
Læs også
Stort antal syge patienter presser sygehusene i Region Sjælland

Oveni i de udfordringer, der allerede er, kan sygehusene også få ekstra patienter til efteråret, hvis Danmark bliver ramt af en influenzaepidemi, fordi få er immune på grund af et meget lavt antal influenzatilfælde i vinteren 2020/21. Derfor bliver der endnu mere brug for at arbejde tæt sammen.

- Vi ser ind i et billede, hvor især de områder på vores sygehuse, der drejer sig om akutafdelinger og de medicinske afdelinger er ret belastede og kan blive endnu mere belastede hen over efteråret og vinteren, siger Jesper Gyllenborg og fortsætter:

- Derfor vil vi også meget gerne i Region Sjælland udvise rettidig omhu, så vi prøver at tage nogle initiativer nu, som egentlig er læring fra covid-19, hvor vi i højere grad koordinerer mellem sygehusene og mellem afdelingerne og måske prøver at fjerne nogle af de administrative barrierer eller andet, der måtte være for, at vi kan få dirigeret kræfterne hen i akutsporet, hvor de er nødvendige.

Der er travlhed på akutmodtagelsen, pludselig ankommer der otte ambulancer - og altså otte patienter, der skal tilses denne formiddag.
Der er travlhed på akutmodtagelsen, pludselig ankommer der otte ambulancer - og altså otte patienter, der skal tilses denne formiddag. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Udover det tætte samarbejde på tværs af afdelinger og sygehusene, får de medicinske afdelinger ekstra penge, og der skal indrettes dét, man kalder semi-intensive senge på både Nykøbing Falster Sygehus og Holbæk Sygehus.

- Det er en af de ting, der kommer til at ske, at vi etablerer de semi-intensive senge, hvor nogle af de patienter, der ikke er syge nok til, at de skal på intensiv, men alligevel så syge, at de ikke skal ligge på et almindeligt sengeafsnit, kan være indlagt, forklarer Dan Brun Petersen. 

Ikke kun brandslukning

Men de nye pladser er ikke hele løsningen, mener han. 

- Det er en lille brik, men man må ikke tro, at det løser alle problemer, vi har stadig hundredvis af senge, hvor vi har behov for dedikerede læger og sygeplejersker og sosu-assistenter, rengøring, og dem, der leverer mad. Og det er den store kunst, at vi får sat konkrete initiativer i gang hurtigt og samtidig forbereder nogle langsigtede initiativer, så alt ikke bliver brandslukning. Men det skal gøres ordentligt og ikke fra den ene uge til den anden, siger Dan Brun Petersen.

Efter covid-19 er der stadig cirka 750 operationer og cirka 8100 aftaler, der mangler at blive indhentet. Dertil kommer 614 operationer og 3524 forundersøgelser, der er udskudt efter sygeplejerskestrejken.