Aftale på plads om mere kapacitet på jernbanen

Den ny transportminister Jakob Axel Nielsen (K) har sin første aftale om jernbanen på plads. Den giver mere plads på skinnerne i København.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Transportminister Jakob Axel Nielsen (K) har netop sagt god for en plan, der skal skaffe mere plads på jernbanen på den hårdt belastede strækning mellem Østerport og Ringsted.

Bag planen står partierne i trafikforliget, regeringen samt Dansk Folkeparti og De Radikale, og der er tale om en udmøntning af anden etape af KØR-projektet. KØR er en del af trafikforliget fra 2003, som dækker over mindre kapacitetsudvidelser mellem Østerport og Ringsted. Formålet er at udbedre trafikale flaskehalse.

- Jeg er meget glad for, at jeg allerede har kunnet sætte hak ved en politisk beslutning om at gennemføre anden etape af KØR-projektet med ekstra kapacitet ned over Godsbanegården og Ny Ellebjerg. Dette er en fremtidssikker løsning, som skal give en længe ønsket ekstra kapacitet på jernbanen, skriver Jakob Axel Nielsen i et indlæg i Banedanmarks medarbejderblad.

Den anden etape koster 700 millioner kroner at gennemføre. Det er Trafikstyrelsen, der har stået for udarbejdelsen af projektet, som skal skabe plads til to persontog mere hver time i begge retninger mellem København og Roskilde.

Anden etape af KØR-projektet er blevet ændret i forhold til de oprindelige planer. I 2003 var det planen at lave en udbygning mellem København og Valby. Men siden er en større udbygning af jernbanen mellem København og Ringsted rykket frem i den politiske debat.

Der undersøges for tiden to muligheder, der kan skabe en langsigtet løsning på pladsproblemerne på skinnerne. En løsning af et femte spor på den eksisterende strækning mellem København og Roskilde, mens den anden er en ny banestrækning til Ringsted over Køge.

Anlægschef i Trafikstyrelsen, Martin Munk Hansen, fortæller, at en udbygning til Valby ikke vil give mening i forhold til fremtidsplanerne, så derfor bliver banen udbygget mod Ny Ellebjerg.

- Det har en anvendelighed både i forhold til et femte spor og nybygningsløsningen, for det er den samme rute, som både femte spor og nybygningsløsningen vil bruge, siger Martin Munk Hansen.

Udbygningen skal stå færdig i 2011.