Afdelinger på regionens sygehuse har et merforbrug på over 200 millioner kroner

Nogle afdelinger på regionens sygehuse bruger flere penge, end der er budgetteret med. Særligt slemt ser det ud på Sjællands Universitetshospital.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Region Sjælland har netop afskediget 198 medarbejdere.

Det sker som følge af et stramt budget. Budgettet for 2019 indebærer besparelser for 184 millioner kroner. Dertil skal lægges, at Region Sjælland i 2018 også har et underskud i størrelsen 150 millioner kroner.

Nu viser opgørelser fra flere forskellige afdelinger på sygehusene i Region Sjælland, som TV ØST har fået aktindsigt i, at de har haft et merforbrug på flere millioner kroner.

quote Vi har behandlet langt flere patienter på Sjællands Universitetshospital, end vi har gjort tidligere

Jesper Juel-Helwig, stabschef på Sjællands Universitetshospital

I alt har nogle afdelinger på sygehusene i regionen et merforbrug i 2018 for mere end 200 millioner kroner. Det viser opgørelser fra Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Sjællands Universitetshospital.

Samtidig er der også afdelinger på sygehusene med mindre forbrug end forventet. Og det betyder, at det forventede merforbrug på sygehusene i alt i regionen for 2018 er 97,4 millioner kroner.

Særligt slemt i Køge og Roskilde

Især Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde har et stort merforbrug på over 120 millioner kroner.

Og det er der en helt logisk forklaring på, mener stabschefen på hospitalet, Jesper Juel-Helwig.

- Det skyldes først og fremmest, at vi har behandlet langt flere patienter på Sjællands Universitetshospital, end vi har gjort tidligere. Vi laver behandlinger, som de andre sygehuse ikke laver, fordi vi varetager de specialiserede funktioner, siger Jesper Juel-Helwig.

Samtlige afdelinger på alle sygehusene har brugt flere penge, end der er budgetteret med, undtagen tre afdelinger på Holbæk Sygehus.

Merforbrug på 46 millioner 

Især bliver der brugt mange penge på Ortopædkirurgisk afdeling i Køge, som har et merforbrug i 2018 på 46 millioner kroner.

- Der, hvor det store merforbrug kommer i øjeblikket er, at i og med vi laver mere specialiseret behandling, så er der mindre tid internt til at lave de øvrige opgaver. Og der har vi haft behov for at sende enormt mange patienter ud i det private, hvor de så bliver behandlet korrekt og til tiden, men med en ekstra udgift til os, siger stabschef Jesper Juel-Helwig.

I opgørelsen fra Sjællands Universitetshospital er udgifterne til privathospitaler fordelt ud på de enkelte afdelingers forbrug, da det, som hospitalet selv skriver, udgør langt den største forklaringsvariabel på SUHs økonomiske balance.

Men også Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus har et merforbrug på 23 millioner kroner i 2018. Derudover har akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus et merforbrug i på 11 millioner kroner. Ligeledes har akutafdelingen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse et merforbrug på 12 millioner kroner i 2018.

Præcisering
I første version af denne artikel stod der, at sygehusene i regionen havde et merforbrug på over 200 millioner kroner. Det er ikke korrekt. Det er nogle afdelinger på sygehusene, der har et merforbrug på 200 millioner.