¨

Afdeling for brystundersøgelser i Ringsted lukker til april

Afdelingen for brystundersøgelser lukker på Ringsted Sygehus. Foto: Region Sjælland

Afdelingen for brystundersøgelser på Ringsted Sygehus lukker, og en ny afdeling åbner på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Fra 1. april vil det ikke længere være muligt at få en brystundersøgelse på Ringsted Sygehus. Afdelingen lukker, og en ny afdeling åbner i stedet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Ansvaret for ledelsen af afdelingen flyttes allerede nu til Sjællands Universitetshospital.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Vi har handlet politisk på den ulykkelige sag om mangelfulde brystundersøgelser

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand

Det sker hurtigst muligt, så den fremtidige ledelse kan forberede opbygningen af den nye afdeling i Roskilde sammen med medarbejderne.

- Vi har handlet politisk på den ulykkelige sag om mangelfulde brystundersøgelser, fra det øjeblik vi fik kendskab til sagen, og nu udmønter vi et væsentligt skridt i vores 7-punktsplan: Lukning i Ringsted og opbygningen af den nye afdeling i Roskilde, siger regionsrådsformand Heino Knudsen i pressemeddelelsen.

- Medarbejdere, ledere og Regionrådsrådet arbejder hver dag målrettet for, at alle patienter får de korrekte undersøgelser for brystkræft i Region Sjælland - og at de føler sig i trygge hænder, fastslår regionsrådsformanden.

VIDEO: Se eller gense indslaget om Katja Gryckdal Lindshauge, der har tabt tilliden til Ringsted Sygehus, efter en overlæge satte hende bagerst i køen, selvom hun led af brystkræft.

03:40 Luk video

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Inden den nye afdeling for brystundersøgelser åbner, gennemføres et gennemsyn af vejledninger, retningslinjer og arbejdsgange. Det sker blandt andet med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi styrker samtidig dialogen med de praktiserende læger omkring henvisningerne til brystundersøgelser ved mistanke om brystkræft. Vi vil også inddrage Dansk Brystkræft Organisation og Kræftens Bekæmpelse i opbygningen af den nye afdeling, siger Heino Knudsen.

 Vi styrker samtidig dialogen med de praktiserende læger

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand

Beslutningen blev mandag truffet af Forretningsudvalget i Region Sjælland som opfølgning på regionens 7-punktsplan, hvor punkt 5 er at flytte brystundersøgelserne til Sjællands Universitetshospital. Inden beslutningen effektueres, vil den blive drøftet med medarbejdernes repræsentanter i regionens øverste MED-udvalg.

Regionsrådets 7-punktsplan blev vedtaget i februar 2019 for at hjælpe de berørte kvinder og rette op efter de mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus.

Den såkaldte 7-punktsplan indeholder følgende:

 1. Hotline for berørte kvinder
  Kvinder der er berørt af sagen, kan på hverdage fra 8-22 få rådgivning og hjælp i forhold til at klage og søge erstatning. Kvinder kan også få afklaret, om de har fået en mangelfuld undersøgelse.
  Hvis man er tvivl om, kan man ringe til Sygehuset Hotline på 54 67 22 31.
   
 2. Personlig samtale
  Kvinder der har fået konstateret brystkræft tilbydes en personlig samtale med afdelingen, eller alternativt andre uvildige fagpersoner, for at få afklaring om deres forløb, behandling, samt klage og erstatningsmuligheder.
   
 3. Psykologbistand
  Region Sjælland har indgået aftale med en virksomhed, som kan yde krisehjælp og psykologbistand til berørte kvinder. Såfremt nogle hellere selv vil finde en psykolog finansieres dette af Region Sjælland.
   
 4. Vurdering fra Rigshospitalet
  Rigshospitalet vurderer undersøgelses- og behandlingsforløb for de kvinder, der har fået konstateret kræft i perioden, for at afdække, om der er en sammenhæng til den mangelfulde undersøgelse. Ud fra vurderingen kontaktes de kvinder, hvor vi anbefaler, at de klager og søger erstatning.
   
 5. Afdelingen flyttes til Sjællands Universitetshospital
  Afdelingen der udfører undersøgelserne for brystkræft foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital. Regionsrådet vil hurtigst muligt tage stilling til den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.
   
 6. Overvågning af kvalitet opretholdes
  For at sikre, at der også fremadrettet er den rette faglige kvalitet på afdelingen, vil der blive gennemført en løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb pr. måned fra marts 2019. Der følges løbende op på, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt.
   
 7. Medarbejderne skal fortælle hvis de oplever kvalitetsproblemer
  Der gennemføres en kampagne for at styrke kendskab til regional retningslinje for bekymringshenvendelser. Her har medarbejderne ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever problemer.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App