9. klasses afgangseksamen udtrukket

Nogle kommer op i deres ønskefag. Andre i deres hadefag. Onsdag fik 9. klasserne besked om, hvor de skal lægge deres kræfter de kommende uger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der var glæde i nogle klasser og skuffelse i andre, da 9. klasserne onsdag fik at vide hvilke fag, de skal op i til den afsluttende eksamen. Prøverne starter i næste uge.

I 9. a på Nørrevangsskolen i Slagelse blev det således til engelsk og biologi, mens 9. b på samme skole skal op i samfundsfag og geografi.

Det er første gang, at fagene kan udtrækkes. Kun idræt var på forhånd en nitte. Det er Skolestyrelsen under Undervisningsministeriet, der har trukket lod om hvilke klasser, der skal op i hvilke fag. Det er sket elektronisk for at sikre en jævn og ligeværdig fordeling af fagene landet over, siger kontorchef i Skolestyrelsen Tine Bak.

For hver klasse på landets skoler er der udtrukket ét fag fra den humanistiske faggruppe - skriftlig engelsk, tysk/fransk, kristendom, historie og samfundsfag - og ét fra den naturfaglige gruppe - biologi og geografi.

Sidst i januar blev det muligt at gennemføre prøver i tysk, fransk, kristendom, historie og samfundsfag som mundtlige prøver, men langt de fleste skoler har valgt at gennemføre dem skriftligt i år.