¨
PERSONPROFIL

Vagn Ytte Larsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Odsherred

Født 23. marts 1941 i København Gift 3 børn

A

Vagn Ytte Larsen (S) er byrådsmedlem i Odsherred Kommune, hvor han er næstformand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget .

Han har været byrådsmedlem siden 1978, først i Nykøbing-Rørvigs Kommune og efterfølgende i Odsherred Kommune. I 1998 overtog han borgmesterposten i Nykøbing-Rørvigs Kommune, hvilket var en post som han havde indtil 2007, hvorefter han blev formand for Danmarks Biblioteksforening. Han er nu pensionist.

Privat er han gift med Hanne, og sammen har parret tre børn

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 78 Socialdemokratiet in total 8541
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 115 Socialdemokratiet in total 7858

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

ældre skal en god pleje når der er brug for den
den aktive indsats skal styrkes
demente skal have bedre personalenormeringer
0-6 år er den vigtigste tid derfor ordentlig normeringer
folkeskolen skal styrkes til det naturlige førstevalg og
forældre skal inddrages meget aktivt i skolens liv.
2.300 målstyrings mål i folkeskolen skal omdannes til rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Adelskov har været en god borgmester for Odsherred i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Odsherred Kommune skal prioritere hensynet til Lundbecks muligheder for at udvide over hensynet til sommerhusejernes udsigt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lundbeck ligger nu en gang der og udvidelse kan være nødvendig for at bibeholde for at bibeholde virksomheden.

3 Odsherred Kommune skal ændre skolestruktur, så hver folkeskole igen får sin egen selvstændige ledelse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er flere forhold der peger i den retning - 4 niveauer er for mange i ledelsen af folkeskolen - mere pædagogisk og administrativ ledelse på skolen - tættere skolebestyrelse - beskrivelse af fagcenter funktion - skole i så mange lokalsafund som muligt

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ingen udlicitering af ældreplejen!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

genoptræning og træning er meget vigtig i forhold til især seniorer for at bevare livskraft og livsmod.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

klassekvotienten i Odsherred er relativ lav, idet vi har bevaret mange skoler/afdelinger

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har ikke mange bande eller specielle grupper. vi har derimod mange sommerhus tyverier. kriminalitets forebyggende indsatser overfor unge halter.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er en rigtig svær overvejelse . de skal være en grundydelse til alle. ønskes der tillægsydelse skal der betales

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådsmedlem Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget . Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2007

Borgmester Nykøbing-Rørvig Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Odsherred Forsyning

Uddannelse

Bachelor/Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2014 - nu

Pensionist

2006 - 2014

Formand Danmarks Biblioteksforening
A

Politiske hverv

Byrådsmedlem Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget . Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2007

Borgmester Nykøbing-Rørvig Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Odsherred Forsyning

Uddannelse

Bachelor/Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2014 - nu

Pensionist

2006 - 2014

Formand Danmarks Biblioteksforening

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik