¨
PERSONPROFIL

Torben Funck

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 28. august 1946 i København Gift 1 barn

C

Torben Funck var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Torben Funck blev ikke valgt ind.

Torben Funck (K) var ligeledes kandidat ved Kommunalvalget i 2013 samt i 90'erne. Torben Funck er tidligere lektor på Sorø Akademi, hvor han underviste fra 1975 indtil 2015, og hvor han i 11 år var medlem af ledelsen. Den 1. september 2015 gik han på pension. Han har er cand. mag i engelsk og fransk fra Københavns Universitet.
Han er mangeårigt medlem af Bromme menighedsråd og har været kirkeværge i 12 år ved Bromme Kirke.
Han er endvidere medlem af Odd Fellow Loge nr 66 Sorana, hvor han er tidligere overmester og storrepræsentant.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 16 Det Konservative Folkeparti in total 4059
KV 2013 Personlige stemmer 7 Det Konservative Folkeparti in total 3315

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for større imødekommenhed i kommunens jobcenter, specielt i relation til ansøgning om førtidspension, hvor min erfaring er, at der smøles med sagsbehandlingen. I medierne er det kommet frem, at der er stor forskel på, hvor længe man er om at behandle en ansøgning om pension. Det er min erfaring, at sagesløse borgere ikke blot køres gennem den lovpligtige papirmølle, men at man er urimelig lang tid om at nå frem til en afgørelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1966 - 1975

Kandidat Fransk og Engelsk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Pensionist

1975 - 2015

Lektor Sorø Akademi
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Sorø Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1966 - 1975

Kandidat Fransk og Engelsk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Pensionist

1975 - 2015

Lektor Sorø Akademi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik