¨
PERSONPROFIL

Tommy Borlund Olsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 26. august 1955 Gift 2 børn

V

Tommy Borlund Olsen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Tommy Borlund Olsen blev ikke valgt ind.

Tommy Borlund Olsen (V) var medlem af byrådet i Sorø Kommune siden sommeren 2016, hvor han afløste Søren Gotfredsen (V). Som repræsentant for partiet Venstre var Tommy Borlund Olsen som medlem af kommunens Børne- og Undervisningsudvalg. Tommy Borlund Olsen er uddannet kloakmester, og han arbejder som entreprenør og chauffør i et vognmandsfirma. Han har boet i Sorø Kommune siden 1979.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 51 Venstre in total 1615
KV 2013 Personlige stemmer 54 Venstre in total 3183

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er politiker for hele kommunen og lytter derfor til alle i kommunen, det mener jeg er en vigtig funktion hvis man vil være politiker. jeg mener derfor ikke man kan prioritere de emner, som i dette er foreslået.
Men det jeg vil sætte højt på ønskelisten er at skabe de rigtige rammer for at emnerne kan varetages korrekt, og så er planlægning, helst langsigtet vigtig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2016 - 2017

Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand Sorø Forsyning

Uddannelse

1995 - nu

Kloakmester Teknologisk Institut

Erhvervserfaring

1988 - nu

Entreprenør
Chauffør
V

Politiske hverv

2016 - 2017

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2016 - 2017

Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand Sorø Forsyning

Uddannelse

1995 - nu

Kloakmester Teknologisk Institut

Erhvervserfaring

1988 - nu

Entreprenør
Chauffør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik