¨
PERSONPROFIL

Susanne Borggaard

Liberal Alliance

Spidskandidat i Sorø
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

I

Susanne Borggaard var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Sorø kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Sjælland. Susanne Borggaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 99 Liberal Alliance in total 497

Mærkesager

  • Skat
  • Sundhed

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste ved pleje er næstekærlighed og ikke nødvendigvis uddannelse.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil hellere have cykelstier.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler teknologi fordi arbejdsmiljø beskyttelsesloven gør at folk der er ansatte på sorterings anlæg i Danmark ikke må sortere det afffald hvorfor det bliver sendt til udlandet og sorteret og kommer retur. Folk i Danmark skal være i fuld beskyttelse og åndedrætsværn og max arb. 4 timer velkommen til virkeligheden. Det skal brændes og det der kan genbruges direkte skal genanvendes.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en privat sag og ikke intet med kernevelfærd at gøre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man skal ikke forfordele. Alle vil jo syntes at lige deres område er det vigtigste.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her har vi igen sygefraværet er tårnhøjt og alt for mange vikarer. Når der er afsat 2 lærer så virker det. Individuel vurdering fra skole til skole samt klasse til klasse. Tror mere på en 2 lærer ordning.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for let fordi at arbejdsløse ikke bliver anvist et arbejde, men skal selv søge et arbejde hvorfor konsekvensen er at man ikke bliver trukket i understøttelse som man gjorde tidligere da jobformidlingen lå hos fagforeningen. Der er ingen konsekvens i dag for ikke at tage et arbejde derfor er der så mange udlændinge i job i Danmark uden at de er anvist via jobcentre.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den 9. dyreste kommuneskat er ikke acceptabelt og klæder ikke Sorø Kommune.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal sætte ind tidligere og der skal være konsekvens.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan lave en cykelsti langs vejen. Og ikke dyre forkromede cykelsti løsninger i begge retninger. Så kan man altid udvide når der behov og penge til det.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dersom der er nogen der vil købe områderne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private personer / idrætsorganisation mv. skal have lettere ved at få adgang til disse begivenheder. I form af mindre restriktive regler.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har man gjort siden 60'erne se bare på Ishøj - det hjælper ikke og er spild af skatteborgernes penge.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er på midlertidigt ophold.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have de samme kerneydelse. Særydelser som varmtvandsbad i svømmehal anser jeg ikke som en kerneydelse. Kerneydelse skal ikke vandes ud.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal højne arbejdsmoralen og nedsætte sygefravær og så skal se på muligheden for at indføre et mødetidstillæg. Og så skal man sørge for der er rent og der er mulighed for at sprite hænder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver økonomi til alle borgerne i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 261 Liberal Alliance in total 12330

Mærkesager

  • Skat
  • Sundhed

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik