¨
PERSONPROFIL

Solvej Pedersen

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Holbæk

Født 16. september 1954 i Hemmet Gift 4 børn

B

Solvej Pedersen (R) er kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk Kommune. Hun er medlem af Udvalget for Kultur og Fritid samt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder. Solvej Pedersen blev valgt for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune ved valget i 2013, men i 2015 forlod hun partiet efter intern uenighed. Efter en periode som løsgænger meldte Solvej Pedersen sig ind i Radikale Venstre i sommeren 2016.

Solvej Pedersen er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og hun er siden blevet kandidat i offentlig administration fra Roskilde Universitet. Hun arbejder til daglig som lærer på Allerslev Skole, hvor hun også er arbejdsmiljørepræsentant. Privat er Solvej Pedersen bosat i Store Merløse. Hun er gift, har fire børn og flere børnebørn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 206 Radikale Venstre in total 3888
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 182 Socialdemokratiet in total 11162

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg gør en forskel, fordi jeg præciserer ønsket om en ny skole - og daginstitutionstruktur, som skal laves i samarbejde med ansatte og forældre i Holbæk. Jeg ønsker nærhed, trivsel og tryghed tilbage i mindre selvstændige områder med egen ledelse, forældrebestyrelser og økonomi. Arbejder aktivt for bedre forhold ift sundhed og de ældre i lokalområderne, lytter til borgernes holdninger og kommentarer - har i de sidste 4 år været med til at skabe Meget Mere Merløse. Ønsker større gennemsigtighed i den politiske proces, vil gerne arbejde mere for erhvervslivet og deres behov.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Søren Kjærsgaard har været en god borgmester for Holbæk i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han er en dygtig politisk taktiker, imødekommende og venlig, men der har været mange sager, hvor vi politikere ikke er informeret korrekt efter administrative anbefalinger. Processer, hvor vi efterfølgende har fået de korrekte tal og vidensgrundlag. Privatiseringen af en del af ældreområdet og skolestrukturforandringerne har ødelagt for meget ift den samlede økonmi i kommunen.

2 Holbæk Kommune har sparet alt for meget på børnepasning i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Holbæk Kommune skal bruge mere på velfærd, også selvom det betyder, at skatten stiger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune, Radikale Venstre
Formand for Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Holbæk Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid Holbæk Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder Holbæk Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

Cand.scient.adm. Offentlig Administration, Roskilde Universitet
Professionsbachelor Folkeskolelærer, Holbæk Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer Allerslev Skole
B

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune, Radikale Venstre
Formand for Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Holbæk Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune, Socialdemokratiet/Løsgænger

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid Holbæk Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder Holbæk Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

Cand.scient.adm. Offentlig Administration, Roskilde Universitet
Professionsbachelor Folkeskolelærer, Holbæk Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer Allerslev Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik