¨
PERSONPROFIL

Rolf Clausen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Født 11. november 1963 i Nyrup Gift 2 børn

V

Rolf Clausen (V) er byrådsmedlem i Sorø Kommune for Venstre. I den igangværende periode er han formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget. Han blev valgt ind til byrådet i 2005, og har i sin tid som kommunalpolitiker bl.a. været 1. viceborgmester i kommunen.

Rolf Clausen er uddannet landbrugstekniker, og han har siden 1995 arbejdet som selvstændig landmand. Han er gift og bor ved Fulby uden for Sorø.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 437 Venstre in total 1615
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1236 Venstre in total 3183

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Venstre har i denne valgperiode sat markante aftryk på udviklingen og mange ting har fået et løft på hele 0-18 års området ligesom vi hele tiden har fingeren på pulsen indenfor ældreområdet og hele tiden finder de bedste løsninger for de ældre. på erhvervssiden har vi løftet os voldsomt og vi har sørget for at der er en optimal og imødekommende dialog med både erhvervslivet og den almindelige borger. Og udvikling er et nøgleord sammen med bosætning og rigtig gode forhold for vores børnefamilier generelt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja nu tog jeg ikke borgmesterposten som jeg kunne have gjort da daværende borgmester Ivan Hansen pegede på mig. Venstre var tro mod det borgerlige flertal, bare for at sige at Gert har ikke udrettet noget alene men det er gjort med massiv hjælp fra os i Venstre.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et lidt mere kompliceret spørgsmål, en anden måde at håndtere udfordringer i enkelte klasser på, kan også være, at have flere hænder i den enkelte klasse en ekstra lærer eller pædagog.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag en rigtig god struktur med en super god dialog med alle vores Lokalråd og hvor de hvert år kan søge midler til nye tiltag netop i deres område

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige tilført 1,1 mio. kr. pr. år til at ændre overgangen fra vuggestue til børnehave fra 2,10 år til 3 år

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Venstre
1. viceborgmester Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2018

Formand, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Uddannelse

1988 - nu

Landbrugstekniker Vejlby Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1995 - nu

Selvstændig landmand
V

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget Sorø Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Sorø Kommune, Venstre
1. viceborgmester Sorø Kommune, Venstre

2014 - 2018

Formand, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Venstre

Uddannelse

1988 - nu

Landbrugstekniker Vejlby Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1995 - nu

Selvstændig landmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik