¨
PERSONPROFIL

Rasmus Nordqvist

Alternativet

Valgt i Sjællands Storkreds

Født 18. juli 1975 i København Gift Bor i Københavns Kommune

Å

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Miljø og klima
  • EU

Med kandidatens egne ord

Klimakrisen er vores tids største udfordring og den kræver mod, kreativitet og samarbejde at løse. Det er ikke et spørgsmål der løse alene i Danmark men gennem stærkt international samarbejde, særligt gennem EU skal de gode løsninger skabes.
Det er det jeg har arbejdet for i Alternativets første 4 år i folketinget og det vil forsat være mit fokus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være ens og ordentlige vilkår for alle der arbejder i Danmark, meget handler om kontrol med at regler overholdes.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler også om at gøre klimavenlige fødevare billigere. Vi har også forslået at sænke momsen på reparationer så vi kommer væk fra den “brug og smid væk kultur” vi kender i dag.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Europa skal ikke udliciterer vores ansvar til andre med selvfølgelig hjælpe i de områder der oplever stort pres af migration.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre skabt et system med alt for meget bureaukrati, vi skal derfor i langt højere grad turde sætte de offentlige ansatte og vores institutioner fri.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have tillid til vores offentlig ansatte og fjerne unødig bureaukrati. Det betyder dog ikke stillingerne skal spares væk men at vi rykker rundt på resourcer.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Centraliseringen i vores sundhedsvæsen har været alt for voldsom. samtidig har udgiftsniveauet ikke fulgt på opgaverne, derfor er der behov for en styrkelse ikke blot at flytte rundt på midler.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2020 - nu

Medlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2020 - 2020

Medlem Folketinget, Løsgænger

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Alternativet

2015 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Alternativet
EU-ordfører Folketinget, Alternativet
Forsvarsordfører Folketinget, Alternativet
Fredsordfører Folketinget, Alternativet
Idrætsordfører Folketinget, Alternativet
Klimaordfører Folketinget, Alternativet
Kulturordfører Folketinget, Alternativet
Medieordfører Folketinget, Alternativet
Udenrigsordfører Folketinget, Alternativet
LGBTQI-ordfører Folketinget, Alternativet
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af OSCEs Parlamentariske Forsamling Folketinget, Alternativet
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Alternativet
Stedfortræder i Europarådet Folketinget, Alternativet
Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Alternativet
Erhvervs og Iværksætteriordfører Alternativet

Uddannelse

1996 - 1999

Beklædningsdesign, Det Kongelige Danske Kunstakademi skole for arkitektur og Design (tidl. Danmarks Designskole)

Erhvervserfaring

2014 - 2015

Underviser Esmod Berlin

2011 - 2014

Ekstern underviser Designskolen, Kolding

2005 - 2008

International Brand Manager Bitte Kai Rand

2000 - 2015

Designer, konsulent og underviser inden for modebranchen
Å

Politiske hverv

2020 - nu

Medlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2020 - 2020

Medlem Folketinget, Løsgænger

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Alternativet

2015 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Alternativet
EU-ordfører Folketinget, Alternativet
Forsvarsordfører Folketinget, Alternativet
Fredsordfører Folketinget, Alternativet
Idrætsordfører Folketinget, Alternativet
Klimaordfører Folketinget, Alternativet
Kulturordfører Folketinget, Alternativet
Medieordfører Folketinget, Alternativet
Udenrigsordfører Folketinget, Alternativet
LGBTQI-ordfører Folketinget, Alternativet
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af OSCEs Parlamentariske Forsamling Folketinget, Alternativet
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Alternativet
Stedfortræder i Europarådet Folketinget, Alternativet
Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Alternativet
Erhvervs og Iværksætteriordfører Alternativet

Uddannelse

1996 - 1999

Beklædningsdesign, Det Kongelige Danske Kunstakademi skole for arkitektur og Design (tidl. Danmarks Designskole)

Erhvervserfaring

2014 - 2015

Underviser Esmod Berlin

2011 - 2014

Ekstern underviser Designskolen, Kolding

2005 - 2008

International Brand Manager Bitte Kai Rand

2000 - 2015

Designer, konsulent og underviser inden for modebranchen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik