¨
PERSONPROFIL

Pia Hvid

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Sorø

Gift 3 børn

B

Pia Hvid (R) er byrådsmedlem i Sorø Kommune, hvor hun er valgt for Radikale Venstre. Hun er i den igangværende periode næstformand for Børn og Undervisningsudvalget. Pia Hvid har været byrådsmedlem for Radikale Venstre i Sorø Kommune siden valget i 2013.

Pia Hvid er uddannet translatør og tolk i engelsk fra Copenhagen Business School, og siden 2000 har hun arbejdet som selvstændig oversætter og undertekster. Hun er desuden frivilligt bestyrelsesmedlem for landbrugsorganisation 4H og Alsted-Fjenneslev Lokalforening. Privat er hun bosat mellem Fjenneslev og Bjernede. Hun er single og mor til tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 135 Radikale Venstre in total 474
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 151 Radikale Venstre in total 565

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

-Folkeskolerne skal slippes fri, så de kan gøre det, de er bedst til - at danne og uddanne vores børn og unge.
-Landområderne skal tages alvorligt ... her bor 1/3 af kommunens borgere, og de mangler ordentlige internet- og mobiltelefonforbindelser og transportmuligheder - og bedre muligheder for at udnytte gamle bygninger til erhverv mv.
-Natur og miljø skal på budgettet igen, nu hvor vi endelig har lidt penge at gøre godt med. Vi har også en andel i det store regnskab, og alle tiltag er et skridt i den rigtige retning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Næstformand, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Radikale Venstre

2014 - 2017

Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Radikale Venstre

2014 - 2017

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Sorø Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem 4H
Bestyrelsesmedlem Alsted-Fjenneslev Lokalforening.

Uddannelse

Translatør og tolk i engelsk, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Selvstændig freelance-oversætter
B

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Sorø Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Næstformand, Børn og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Radikale Venstre

2014 - 2017

Medlem, Børne- og Undervisningsudvalget Sorø Kommune, Radikale Venstre

2014 - 2017

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Sorø Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem 4H
Bestyrelsesmedlem Alsted-Fjenneslev Lokalforening.

Uddannelse

Translatør og tolk i engelsk, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Selvstændig freelance-oversætter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik