¨
PERSONPROFIL

Peter Funder

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 23. april 1973 i Hjørring Gift 1 barn

I

Peter Funder var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Peter Funder blev ikke valgt ind.

Han er uddannet handelsassistent og arbejder til daglig som erhvervskonsulent hos Volkswagen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 48 Liberal Alliance in total 497

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Jeg har besluttet at jeg gerne vil gøre noget godt for vores fantastiske kommune her i Sorø.

Vi skal være Danmarks bedste kommune. Vi er i forvejen nået rigtig langt. Vores kommune rummer en masse gode ting og værdier, som vi skal arbejde videre med. Her er det så, at Liberal Alliance Sorø kommer ind.

Jeg har valgt at gå til valg på følgende fire overordnede mærkesager:

1. Mere attraktiv kommune

Vi skal have sænket kommuneskatten og grundskylden, så vi kan tiltrække flere borgere samt virksomheder til kommunen. Det kan ikke hjælpe at vi nærmest er toneangivende for en alt for høj kommuneskat.

2. Bedre vilkår til erhverv

Vi skal arbejde endnu hårdere for at gøre Sorø til paradis for små og mellemstore virksomheder. Vi er allerede godt på vej mod at blive den bedste kommune. Så der skal arbejdes endnu hårdere på at bevare og udbygge føringen til resten af landets kommuner.

3. Mindre restriktiv lokalplan

Det skal være lettere og mere frit at bygge, der hvor man vil bo. Borgere og virksomheder skal have med indflydelse på hvordan og hvornår der skal bygges. Vores lokalplaner skal have et liberalt eftersyn. Erhverv skal have en højere grad af frihed med hensyn til placering af detail i kommunen. Som et absolut minimum skal lokalplaner være udfærdiget på en måde som kun kan fortolkes på en måde.

4. Bedre mobil og bredbåndsdækning

Vi skal simpelthen have en ordentlig digital infrastruktur. Heldigvis har en del af kommunen allerede lynhurtigt bredbånd. Nu mangler vi bare at rulledet ud til resten af kommunen sammen med et langt bedre mobilnetværk. Dette er til gavn for både private og ikke mindst erhverv.

Udover mine egne mærkesager, støtter jeg altid op om Liberal Alliances politik samt mærkesager:

Mere Frihed:
Vi er gode til at tage ansvar for os selv og hinanden. Derfor skal vores liv ikke reguleres i detaljer med forbud og regler. Du er bedst til at bestemme over dit liv, så det skal du have friheden til.

Lavere skatter:
Ingen betaler så meget i skat ...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt ikke de store problemer med flygtninge. Dog har der været registreret problemer i og omkring Dianalund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er netop afsat midler til en bedre overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Der kan når pengene er til det sættes yderligere ind på området.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kandidat

Uddannelse

Handelsassistent Aalborg/Hjørring

Erhvervserfaring

Erhvervskonsulent Volkswagen
I

Politiske hverv

Kandidat

Uddannelse

Handelsassistent Aalborg/Hjørring

Erhvervserfaring

Erhvervskonsulent Volkswagen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik