¨
PERSONPROFIL

Niels Levinsen

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 22. februar 1973 i Broager Gift 2 børn

Å

Niels Levinsen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Niels Levinsen blev ikke valgt ind.

Han er uddannet i socialvidenskab og offentlig administration, og arbejder til daglig som chefkonsulent i Holbæk Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 51 Alternativet in total 737

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Klima og miljøudfordringerne er ikke til at komme uden om. Kommunerne skal have blik for det lokale, men også se sig som en betydelig brik i det globale. Derfor skal Sorø Kommune ind i klimakampen og skabe lokalt fokus på de mange handlemuligheder der findes - for borgere, for virksomheder og for kommuen selv.
Vækst og grøn omstilling skal går hånd i hånd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har ikke formået at sætte Sorø på det kommunale landkort. Fx er der ingen visioner for hvordan kommunen kan reducere sin co2 udledning.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Spørgsmålet er tvetydigt formuleret.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig, men midler til busselskabet bør også prioriteres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke kæmpe hovedløst med de andre kommuner om at tiltrække hinandens virksomheder. Vi skal dyrke iværksætterforholdene så nye nye virksomheder opstår.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Næstformand Alternativet, Sorø, Alternativet

Uddannelse

Socialvidenskab Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Chefkonsulent Holbæk Kommune

2012 - 2015

Chefkonsulent Slagelse Kommune

2009 - 2012

Konsulent Slagelse Kommune

2007 - 2008

Udviklingskonsulent Sorø Kommune

2005 - 2007

Fuldmægtig Københavns Amt
Å

Politiske hverv

Næstformand Alternativet, Sorø, Alternativet

Uddannelse

Socialvidenskab Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Chefkonsulent Holbæk Kommune

2012 - 2015

Chefkonsulent Slagelse Kommune

2009 - 2012

Konsulent Slagelse Kommune

2007 - 2008

Udviklingskonsulent Sorø Kommune

2005 - 2007

Fuldmægtig Københavns Amt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik